Ministers Israel op bezoek bij Gorbatsjov

TEL AVIV, 14 sept. Twee Israelische ministers zullen volgens radio Israel dit weekeinde in Moskou door Sovjet-president Gorbatsjov worden ontvangen. Minister van financien Yitzhak Modai en minister van wetenschappen en technologie Yuval Ne'eman (een atoomgeleerde) zullen vanavond in Moskou arriveren.

Vanuit de religieuze hoek in de regering-Shamir werd vanmorgen reeds met een kabinetscrisis gedreigd indien de twee ministers de vrijdagavond beginnende heiligheid van de sabbat op welke manier dan ook schenden.

Het is de eerste maal dat er tussen Israel en de Sovjet-Unie contacten op dit hoge niveau plaats vinden. Voor het bezoek van de twee Israelische ministers aan Moskou worden geen redenen opgegeven. Het ligt echter voor de hand dat het gaat om de joodse emigratie naar Israel en het nauwer aanhalen van de economische banden tussen beide landen. De Sovjet-Unie zou bereid zijn voor de verwerving van Israelische technologie met olie te betalen. Minister van bouwnijverheid Ariel Sharon heeft deze week in de Sovjet-Unie gesproken over de aankoop van prefab-huizen voor de aanzwellende immigrantenstroom.

De regering heeft gisteren eenstemmig besloten tot enkele monetaire en fiscale hervormingen voor de opvang van een miljoen immigranten in de komende vijf jaar en het scheppen van 540.000 arbeidsplaatsen. De nadruk van het plan ligt op verdere liberalisering van de economie ter stimulering van de stagnerende economie tot een groei van gemiddeld 8,5 procent per jaar.

Deze week werd de honderdduizendste immigrant van dit jaar genoteerd, onder wie 90.000 uit de Sovjet-Unie. Verwacht wordt dat het aantal Sovjet-immigranten tot eind 1990 tot 220.000 zal stijgen. Twee miljoen Russische joden hebben inmiddels uitreisvisa naar Israel aangevraagd.

    • Salomon Bouman