'Leraar weren uit onderwijs na ongewenste intimiteiten'

ZOETERMEER, 14 sept. Leraren die zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenste intimiteiten en om die reden zijn ontslagen, zouden niet meer voor de klas mogen staan. Nu gebeurt het nog te vaak dat deze leraren (als wachtgelder) solliciteren naar een passende betrekking, weer in het onderwijs terechtkomen en in hun oude gedrag terugvallen.

Dit zeggen de vier vertrouwensinspecteurs voor het onderwijs in hun jaarverslag over 1989. De inspecteurs zouden graag zien dat de minister van onderwijs meer wordt betrokken bij de vervolging van de betrokken leraren, bijvoorbeeld door 'de ontwikkeling van kaders waarbinnen het (niet-)vervolgingsbeleid zich afspeelt'. Momenteel wordt vervolging vaak achterwege gelaten omdat 'jeugdige slachtoffers uit angst voor verhoor ervan afzien aangifte te doen', aldus de inspecteurs.

Het jaarverslag vermeldt minder klachten dan het vorige, eerste jaarverslag. Toen waren het er 99, nu 70. Volgens de inspecteurs neemt het aantal ongewenste intimiteiten niet af, maar is het verschil veroorzaakt door de vele publiciteit die de vertrouwensinspectie in het eerste verslagjaar heeft gehad. Dat het in beide gevallen gaat om een zeer gering aantal gevallen, wil volgens de inspecteurs evenmin zeggen dat het probleem gering is: 'Elke klacht is er een te veel' en verder 'is er nog te weinig bekend over het werkelijke aantal gevallen van ongewenste intimiteiten en de oorzaken van het relatief geringe aantal aanmeldingen'. Net als vorig jaar was het aantal klachten uit het basisonderwijs het hoogst: 40 van de 70. Het betrof vooral 'verbale' ongewenste intimiteiten en handtastelijkheden. De inspecteurs vermoeden dat het hoge aantal klachten in het basisonderwijs worden veroorzaakt door het 'relatief alert reageren' van ouders.

Handtastelijkheid was de meest gehoorde klacht: 25 van de 70. Ontucht, aanranding en verkrachting werden 10 keer gemeld. Meestal waren het de ouders die de vertrouwensinspecteurs benaderden (18 keer), gevolgd door de schooldirectie (17 keer). Alleen ex-leerlingen deponeerden klachten bij de inspecteurs. In het voortgezet onderwijs hadden 7 van de 20 gevallen betrekking op het verleden. Op een na waren alle aangeklaagde personen mannen.