Kremlin staakt vanaf 1991 de olieleveranties aan Polen

WARSCHAU, 14 sept. De Sovjet-Unie heeft Polen laten weten vanaf 1991 geen olie meer te zullen leveren. Dit heeft de Poolse minister voor economische planning, Jerzy Osiatynski, gisteren verklaard. Polen, dat traditioneel voor zijn olievoorziening vrijwel volledig afhankelijk is van de Sovjet-Unie, vindt dat Moskou zich met het stopzetten van de leveranties niet houdt aan eerdere afspraken, aldus Osiatynski.

De Sovjet-Unie heeft door problemen in de olie-industrie de grootste moeite om haar leveringsverplichtingen na te komen. Ook Tsjechoslowakije en Hongarije ondervinden daarvan de gevolgen.

Osiatynski zei contact te hebben opgenomen met Tsjechoslowakije en Hongarije, maar de volledige stopzetting van de olie-aanvoer geldt volgens hem alleen voor Polen. De minister zei dat de Sovjet-Unie vorig jaar heeft beloofd de levering van brandstoffen en grondstoffen tot 1995 op het niveau van de jaren tachtig te houden. Jaarlijks zou tenminste 12,7 miljoen ton ruwe olie en 2,2 miljoen ton benzine en diesel worden geleverd, aldus Osiatynski. In de Westerse olie-industrie is deze week vernomen dat de Sovjet-Unie op het ogenblik genoodzaakt is benzine te importeren.

Van de vijftien miljoen ton ruwe olie die Polen vorig jaar importeerde kwam 12,7 miljoen ton uit de Sovjet-Unie. Dit jaar liggen de leveranties 23 procent onder het contractueel vastgelegde niveau. Het gaat daarbij om leveringen van regering tot regering.

Sovjet-functionarissen hebben Polen volgens Osiatynski laten weten dat het land moet proberen rechtstreeks olie te betrekken van deelrepublieken in de Sovjetunie in ruil voor Poolse goederen. (Reuter)