Koninklijke Olie

De Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij in Den Haag heeft het interimdividend verhoogd met 3,1 procent van fl.3,25 in 1989 naar fl.3,35 in het boekjaar 1990.