KNOV bepleit omscholing van werklozen

DEN HAAG, 14 sept. Werkgevers, werknemers en overheid moeten tijdens het Najaarsoverleg op 2 oktober concrete afspraken maken over het vervullen van tienduizenden vacatures in het midden- en kleinbedrijf door omscholing van langdurig werklozen.

Dit zei gisteren J. Kamminga, voorzitter van het Het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond, bij de presentatie van twee rapporten over openstaande en moeilijk vervulbare vacatures. Het KNOV wil afspraken maken over scholing van werklozen. Bovendien vindt het KNOV dat het beroepsonderwijs aantrekkelijker moet worden gemaakt.

Het is de eerste keer dat het KNOV afspraken wil maken over de inschakeling van langdurig werklozen. Voorwaarde is wel dat er in de bedrijfstakken eerst nauwkeurig wordt geinventariseerd hoeveel werklozen kunnen worden geplaatst en dat er op de opleidingen voldoende capaciteit komt. Kamminga zei zeer verontrust te zijn over het bericht van het kabinet 45 miljoen gulden wil bezuinigen op de 132 miljoen die jaarlijks wordt verstrekt aan 31 organen die opleidingen in het kader van het leerlingwezen verzorgen. 'Dat staat haaks op wat wij nodig hebben', aldus Kamminga. Bovenop de bezuiniging zou het kabinet de werkgevers nauwer willen betrekken bij de financiering van het leerlingswezen. Dit zou nog eens 65 miljoen gulden op moeten leveren.

Uit de beide KNOV-onderzoeken blijkt dat een op de drie ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf in de afgelopen twaalf maanden moeite had met het vervullen van een of meer vacatures. In totaal stonden 125.000 vacatures gemiddeld 6,6 maanden open. Er is vooral een groot gebrek aan technisch geschoolde, commerciele en administratieve mensen. Vier van de tien bedrijven in het midden- en kleinbedrijf zeggen schade te lijden door het personeelsgebrek. In bijna de helft van de bedrijven met bezettingsproblemen wordt overgewerkt en wordt vaak een beroep gedaan op uitzendbureaus. 'Onder de gegeven omstandigheden kan van arbeidstijdverkorting dan ook geen sprake zijn', zei Kamminga.

De KNOV-voorzitter toonde zich tevreden over de groei van de werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf. Ten opzichte van een jaar geleden hebben 79.000 mensen een baan gevonden in het midden- en kleinbedrijf. Voor de periode juli 1990 - juli 1991 zullen naar verwachting 75.500 nieuwe banen worden gecreerd.

De bereidheid bij bedrijven om te investeren is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar was 59 procent van de ondernemingen bezig met investeringen of wilde dat gaan doen. Dit jaar ligt dat percentage op 52. Deze peiling dateert van voor de Golfcrisis.