Kamer vreest blijvend tekort aan verplegers

DEN HAAG, 14 sept. De Tweede Kamer betwijfelt sterk of er genoeg nieuwe verzorgenden en verplegenden kunnen worden aangetrokken om de werkdruk in de gezondheidszorg te verminderen. Dat bleek gisteren tijdens overleg in de Kamer over de nota 'Arbeidsmarkt in de jaren '90, een zorg'. In deze notitie, die eind juni werd gepresenteerd, gaf het kabinet aan hoe de werkdruk de komende jaren kan worden verminderd en op welke manier het beroep van verzorgenden en verplegenden aantrekkelijker dient te worden gemaakt. Het kabinet wil 'meer handen aan het bed'. Kabinet en organisaties van werknemers en werkgevers stelden zich in juni bij het afsluiten van een akkoord ten doel dat er in 1992 ongeveer 8.000 arbeidsplaatsen extra zijn, vooral voor verplegenden en verzorgenden. Aangezien er in deze sector veel in deeltijd wordt gewerkt, zouden er de komende jaren 10.000 tot 12.000 mensen aan de slag kunnen. Het Tweede-Kamerlid Netelenbos (PvdA) onderstreepte het belang van een samenhangende aanpak van de problemen. Zij waarschuwde ervoor dat er straks wel geld beschikbaar is, maar dat vacatures niet kunnen worden vervuld. Om het aantal verzorgenden en verplegenden op het gewenste niveau te brengen, zou 18 procent van de schoolverlaters moeten kiezen voor een carriere in de gezondheidszorg, hield Netelenbos staatssecretaris Simons (volksgezondheid) en de ministers d'Ancona (WVC) en De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) voor. 'Dat halen we niet', wist ze met zekerheid te melden.

Het Tweede-Kamerlid Kamp (VVD) toonde zich vooral bezorgd over het grote aantal mensen dat het in de gezondheidszorg voor gezien houdt. 'Vijftig procent van de mensen met een opleiding voor deze sector is daar niet werkzaam. Waar zijn ze gebleven?', vroeg ze zich af. Van de bewindslieden wilde ze weten hoeveel geld de overheid zelf heeft uitgetrokken voor de oplossing van het conflict, dat na twee maanden van acties voor meer loon en een lagere werkdruk op 28 juni werd beeindigd. Het geld dat door het Rijk beschikbaar is gesteld om de werkdruk te verlagen en knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen tot eind 1992 in totaal 1,5 miljard gulden was grotendeels al voor dat doel gereserveerd. Dat wordt nu eerder besteed dan de bedoeling was.

Om de verpleging aantrekkelijker te maken, zou volgens Netelenbos elk ziekenhuis over een creche moeten beschikken. 'Kinderopvang moet toch vanzelfsprekend zijn in een sector waar veel jonge vrouwen werken. Zoals je in een ziekenhuis een keuken en een kantine hebt, moet daar ook een creche zijn.'

Het Kamerlid Tuinstra (CDA) legde de nadruk op het terugdringen van het ziekteverzuim in de gezondheidszorg. Gezinsverzorging en verpleeghuizen ziten op tien procent terwijl andere WVC-sectoren op de voet volgen, stelde hij vast. Het ziekteverzuim moet met vier procent worden verminderd, vindt Tuinstra. Hij lanceerde het plan om werkgevers een financiele beloning te geven als zij erin slagen het ziekteverzuim in hun instellingen laag te houden. Tuinstra voorzag het idee van zijn fractie van een voorbeeld: een werkgever met een ziekteverzuim tot vier procent zou een toeslag op zijn budget moeten krijgen, terwijl een werkgever met een verzuim boven de acht procent zou moeten worden gekort.

De bewindslieden antwoorden de Kamer voor volgende week woensdag, wanneer het overleg wordt voortgezet.