'Hulp seropositieven kost 15 miljoen'

DEN HAAG, 14 sept. Behandeling van seropositieven, nog voordat zij verschijnselen van de ziekte Aids vertonen, zou het eerste jaar bijna vijftien miljoen gulden gaan kosten. De kostenschatting is gebaseerd op 1.400 behandelde patienten en gaat ervan uit dat 10.000 mensen met het Aids-virus zijn geinfecteerd. Dit heeft de Nationale Commissie Aids Bestrijding (NCAB) vanochtend bekend gemaakt in een advies dat aan staatssecretaris Simons (volksgezondheid) is uitgebracht over de consequenties van medisch handelen bij zogenaamde a-symptomatische seropositieven.

De Gezondheidsraad heeft tegelijkertijd over hetzelfde onderwerp een advies aan de staatssecretaris uitgebracht, waarin de medische aspecten van vroege interventie worden behandeld de NCAB belichtte vooral de beleidsmatige kanten. De Gezondheidsraad adviseert het gebruik van het Aids-remmende middel zidovudine (AZT) door seropositieven toe te staan, maar daarbij wel restricties toe te passen. Nog gezonde seropositieven die zidovudine gaan slikken, worden vanaf dat moment patient, aldus de Gezondheidsraad, en die medicalisering kan een negatieve invloed op hun gezondheid hebben. Daarnaast heeft AZT bijwerkingen, niet veel bij de lage dosering, maar over de effecten bij langdurig gebruik is nog weinig bekend.

De mogelijkheid van vroege behandeling maakt het wellicht aantrekkelijk om een Aids-test te laten uitvoeren. Maar ook daarbij ontstaan dilemma's, zo stelt de NCAB. Iemand die een Aids-test overweegt, zal een aantal nadelen van de test moeten afwegen tegen het relatieve voordeel van de vroege behandeling. Het bekend zijn met de infectie geeft een psychische belasting, veelal sociaal isolement, moeilijkheden een baan te krijgen en problemen bij verzekeringen. De regering zou, aldus de NCAB, daarom spoedig met wetgeving moeten komen op het terrein van aanstellingskeuringen en particuliere verzekeringen.

Simons wachtte onder andere op deze adviezen om een beslissing te nemen over financiering door de ziekenfondsen van de vroege toediening van AZT. Hij heeft nu alleen nog de mening van de Ziekenfondsraad nodig. Die wordt eind september verwacht.