Headhunter

Op het headhuntershoofdkantoor SUCCES staan de telefoons roodgloeiend. De laatste tijd lopen de zaken werkelijk gesmeerd en directeur drs. Johan Swanepoel ontvangt mij dan ook handenwrijvend. Na een rondleiding door het indrukwekkende complex legt de heer Swanepoel zijn benen op zijn bureau en steekt een mooie sigaar op. Dan zegt hij: 'Het is eigenlijk allemaal twaalf jaar geleden begonnen met de affaire-Aantjes. Er moest voor Aantjes een passende werkkring worden gevonden en dank zij onze bemiddeling is hij bij de Kampeerraad terechtgekomen.

Toen wij er kort daarop in slaagden Jaap Boersma na zijn OGEM-debacle bij de Amsterdamse Stadsreiniging te parkeren, begrepen wij dat er een groot gat in de markt was. Daar zijn wij ingesprongen en nu lopen vrijwel alle transfers via ons bureau.' Swanepoel leunt behaaglijk achterover, blaast een fraaie kring en vervolgt: 'Wij werken zowel voor de grote als voor de kleine vissen. Zo was het een superzaak om Arie van der Zwan als president-directeur bij de World Software Group naar binnen te schuiven, maar om Walter Etty te droppen als voorzitter van het International Documentary Filmfestival was echt maar een klein klusje.' Maar weet Etty dan iets van film? 'Geen snars, maar wat doet dat er toe? Dacht u dat Boersma ooit een vuilnisbak van binnen had gezien, voordat hij naar de Stadsreiniging ging? Wat dacht u dat Harry van den Bergh van verkeer wist, toen hij voorzitter van Veilig Verkeer Nederland werd? De ballen! Ik zie Harry hier nog zitten op dezelfde stoel waarop u nu zit. Hij zegt: 'Wat moet ik in godsnaam bij Veilig Verkeer? Ik heb alleen maar Porsche-aandelen.' Ik zeg: 'Harry, voortaan ga jij in het boodschappenautootje van je vrouw naar je werk, en voor de rest hou je je gedeisd.' En je ziet hoe goed het is gegaan.

Elk jaar minder verkeersslachtoffers, dank zij Harry.' Maar is kennis van zaken dan geen aanbeveling? 'Absoluut niet. Als het om besturen en voorzitten gaat, is eerder het tegendeel waar. Wie ergens verstand van heeft, gaat alleen muggeziften en dat houdt veel te veel op. Neem Wim Sinnige. Oud-directeur van het Muziektheater, tegenwoordig voorzitter van de Nationale Commissie voor bewustwording en voorlichting Ontwikkelingssamenwerking. Hij had zelfs nog nooit van Timboektoe gehoord. Maar een prima man, fantastische voorzitter. Of neem Kombrink. Oorlogsspeelgoed voor zijn kinderen kwam er bij hem thuis niet in, maar nu doet hij het heel goed op Defensie. Of neem Ad 's Gravesande, die zit ook bij ons. Behalve een paar ambtelijke nota's heeft hij nog nooit iets geschreven, geen idee van schrijvende journalistiek, maar let op mijn woorden: dat wordt een uitstekende hoofdredacteur van HP/De Tijd.' Heeft u er ook voor gezorgd dat mevrouw De Vries Lentsch, oud-rectrix van het Barlaeus, adviseur wordt van B en W in Amsterdam. Wat houdt die functie in? 'Eigenlijk niets, maar daar gaat het ook helemaal niet om. Bij sommige functies moet je gewoon inspelen op een algemeen schuldgevoel dat bij elk ontslag ontstaat. Zo heb ik net een paar dagen geleden oud-Philips-topman Van der Klugt voorzitter gemaakt van het Samenwerkingsverband van Hoger Onderwijsinstellingen van Noord-Brabant. Daar kan die man voorlopig helemaal geen kwaad.' Maar heeft u nooit eens twijfels? 'Ik moet u zeggen dat wij wel even geaarzeld hebben toen Van Eekelen door onze inspanning werd benoemd tot Secretaris-Generaal van de Westeuropese Unie. Geen paspoort is er uit zijn vingers gekomen, maar wij dachten: door de ontspanning tussen Oost en West gaan onze legers binnenkort toch op de schroothoop. Dus u begrijpt, dat wij hier op kantoor wel even schrokken toen de oliecrisis uitbrak en Van Eekelen nu de troepenverplaatsingen moet coordineren. Maar inmiddels hebben wij hem al voorzichtig gepolst voor het voorzitterschap van de Nederlandse Sportfederatie.' Op dat moment wordt ons gesprek onderbroken door het geluid van de telefoon. Swanepoel drukt zijn sigaar uit en neemt op. 'Ach, professor Buck! Ik verwachtte uw telefoontje. Weet u, binnenkort gaat Aantjes met pensioen. Is de Kampeerraad iets voor u? U heeft nog nooit in een tent geslapen? Professor Buck, dan bent u de juiste man op de juiste plaats. Zal ik uw naam maar vast noteren?'

    • Max Pam