Foto

DEN HAAG Langzaam verrijst het nieuwe ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer naast het centraal station in Den Haag. Het gebouw, ontworpen door de Rotterdamse architect J. Hoogstad, krijgt acht serres met glazen gevels en daken die geopend en gesloten kunnen worden. Het ministerie kost 345 miljoen (prijspeil 1987). Tegen de bouw is door het personeel fel geprotesteerd omdat de ramen van het gebouw wel open kunnen, maar dan nog geen frisse lucht binnenlaten, omdat bijna alle ramen in de serres uitkomen. Bijzonder aan het gebouw is dat het op twee plaatsen wordt doorsneden door een trambaan (rechtsonder op de foto) en een langzaam-verkeerroute. (Foto NRC Handelsblad/ Chris de Jongh)