De Vries: loonstijging bedreigt koppeling

DEN HAAG, 14 september De koppeling van inkomens van uitkeringsgerechtigden en ambtenaren aan die in het bedrijfsleven dreigt in 1991 onbetaalbaar te worden als de lonen in het bedrijfsleven sterker stijgen dan dit jaar (gemiddeld drie procent) en de internationale conjunctuur verslechtert. Dit zei minister De Vries van sociale zaken vanmorgen. Hij kenschetst de huidige economische situatie als 'zorgelijk'. Het kabinet kan volgens het regeerakkoord bij een te grote stijging van de lonen of bij een excessieve toename van het aantal uitkeringsgerechtigden de koppeling buiten werking stellen. 'Deze afwijkingsgronden kunnen volgend jaar actueel worden', aldus De Vries vanmorgen op een persconferentie.

Het kabinet wil in het Najaarsoverleg op 2 oktober met werkgevers en vakbeweging bespreken hoe ook volgend jaar een 'verantwoorde loonstijging' te bereiken valt. De Vries wil zich daarbij niet aan percentage binden. Minister Kok van financien liet onlangs weten dat de contractlonen met hooguit drie procent omhoog kunnen.

In het centrale overleg wil het kabinet zich inzetten voor een krachtige oproep aan CAO-partijen om een deel van de beschikbare loonruimte te reserveren voor zogeheten goede doelen: scholing en werkprojecten. Daarnaast wil het kabinet met de sociale partners 'nadere conclusies' trekken over de aanpak van de arbeidsongeschiktheid en de minderhedenproblematiek.

De Vries licht de inzet van het kabinet bij het Najaarsoverleg vandaag toe in een brief aan FNV-voorzitter Stekelenburg. De vakcentrale had in het Voorjaarsoverleg voorgesteld volgend een deel van de loonruimte voor maatschappelijke zinvolle doelen te reserveren. Het kabinet staat daar positief tegenover, maar stelt als voorwaarde dat dit niet mag leiden tot terugkeer van de centrale loonpolitiek en een verhoging van de collectieve lastendruk.

De FNV heeft inmiddels 'zeer teleurgesteld' op de brief van De Vries gereageerd. Volgens de vakcentrale heeft het kabinet 'een blinde vlek' voor de werkgelegenheid. De FNV wil op centraal niveau 'harde afspraken' over de aanwending een deel van de loonruimte.

Als de lonen in 1991 nog meer zouden stijgen dan dit jaar komen de doelstellingen van het zogeheten Gemeenschappelijk Beleidskader op losse schroeven te staan, aldus De Vries. Vooral de groei van de werkgelegenheid is daarbij in het geding. Volgens de bewindsman doet zich in 1990 'een versnelling' van de loonontwikkeling voor, 'die weliswaar niet als onverantwoord bestempeld kan worden, maar waarvan voorzetting, zeker onder de huidige omstandigheden, ons al gauw in grote problemen zou kunnen brengen'.