DDR-minister overleeft motie van wantrouwen

BERLIJN, 14 sept. De Oostduitse minister van binnenlandse zaken, Peter-Michael Diestel, omstreden in verband met zijn beleid in verband met de vroegere geheime dienst van de DDR, heeft gisteren in het Oostduitse parlement een aanval op zijn positie overleefd.

De minister werd verweten in zijn departement willens en wetens gebruik te maken van officieren van de inmiddels ontbonden Stasi, de geheime dienst, en het werk van de met de ontbinding van de Stasi belaste commissies uit het parlement te hebben bemoeilijkt. Een voorstel om Diestel weg te sturen werd met 107 tegen 184 stemmen verworpen, ofschoon tijdens het debat bleek dat geen van de partijwoordvoerders geloof hechtte aan de argumenten waarmee de minister zich tegen de beschuldigingen had verweerd. Diestels eigen partij, de regerende CDU, nam niet deel aan het debat, evenmin als de ex-communistische PDS. Eerder was tijdens het debat gebleken dat het Verenigingsverdrag met de Bondsrepubliek, als het in stemming komt, op een brede meerderheid in het Oostduitse parlement kan rekenen.

In de marge van het debat verklaarde een voormalig regeringsfunctionaris die is belast met de ontbinding van de Stasi dat vier leden van de regering en zestig leden van het Oostduitse parlement als informanten van de Stasi actief zijn geweest. Hij noemde maar een naam: minister van milieu en energie Karl Hermann Steinberg. Deze minister, door premier Lothar de Maiziere van een 'dienstreis' teruggeroepen, ontkende in een gesprek de beschuldigingen. Hij zou slechts na buitenlandse reizen voor de Stasi de 'gebruikelijke' rapporten over zijn buitenlandse gesprekspartners hebben geschreven.

Zowel de leden van de parlementscommissie voor de Stasi-ontbinding als de commissie die tot nu toe vergeefs heeft geprobeerd het politiek verleden van de parlementsafgevaardigden te controleren, waren voor het ontslag van Diestel. De stemming over Diestel was schriftelijk en geheim. Een voorstel van CDU-afgevaardigden het gehele debat achter gesloten deuren te houden werd ijlings ingetrokken na rumoer op de publieke tribune. Ook voor het parlementsgebouw werd voor Diestels ontslag gedemonstreerd.

De Maiziere deed de beschuldigingen aan het adres van zijn minister af als 'verkiezingstaktiek'. Diestel is door de CDU naar voren geschoven als kandidaat-premier voor de nieuwe deelstaat Brandenburg.

Diestel had eerder deze week verklaard tot voor kort niet te hebben geweten dat in zijn ministerie op grote schaal voormalige Stasi-officieren waren tewerkgesteld. Eerder deze week ontsloeg hij er zestien, 26 anderen werden met verlof gestuurd. De beide parlementscommissies beklagen zich al sinds eind juli over de tegenwerking van Diestels ministerie, met name door de voormalige Stasi-medewerkers die in opdracht van Diestel de Stasi-archieven beheren. Na afloop van de stemming ontstond opnieuw rumoer op de publieke tribune toen Diestel in een korte toespraak wilde bedanken voor de 'ondervonden solidariteit'.

Jongeren die spandoeken wilden ontvouwen werden door zaalwachten verwijderd.