Content Beheer

De winst van Content Beheer (uitzendbureaus) is in de eerste zes maanden van dit jaar met 20,5 procent gestegen tot fl.5,2 miljoen. De winst per aandeel bedroeg fl.1. De omzet is met ruim 15 procent gestegen tot fl.98,4 miljoen. Directeur mevrouw S. C. Toth beschouwt deze resultaten als een prima basis om de voor 1990 uitgesproken omzetverwachting van ruim fl.200 miljoen en een belangrijke stijging van de nettowinst (vorig jaar f. 10,6 miljoen of fl. 2,02 per aandeel) te realiseren. De gunstige ontwikkelingen kwamen uitsluitend tot stand op basis van autonome groei. Met name de uitzendactiviteiten groeiden sterk (20 procent). Dit percentage ligt opnieuw boven het gemiddelde van de branche.

De afstoting van de divisie gezondheidszorg van Content Automatisering aan Raet heeft een eenmalig omzetverlagend effect gehad.