Chartermaatschappijen willen toeslag 27 oktober

ROTTERDAM, 14 sept. De Nederlandse chartermaatschappijen hebben gisteravond laten weten per 27 oktober een toeslag in rekening te willen brengen in verband met de door de Golfcrisis gestegen brandstofprijzen.

Eerder hadden ze aangekondigd per 1 oktober een toeslag te willen berekenen. De inning van de toeslagen zal met ingang van 27 oktober bij vertrek van de Nederlandse luchthavens plaatsvinden. Van passagiers die voor die datum vertrekken, zal geen toeslag worden gevraagd.

De KLM zal de door haar aangekondigde tariefsverhogingen wel per 1 oktober doorvoeren als de regering daaraan goedkeuring verleent. Die goedkeuring verwacht de KLM begin volgende week te krijgen. Hier gaat het om tickets die na die datum worden geboekt. De chartermaatschappijen zullen daarentegen hun toeslag ook in rekening brengen op tickets die weliswaar al zijn geboekt, maar nog niet zijn betaald binnen een periode van zes weken voorafgaande aan 27 oktober. G. J. N. Couvreur van de Vereniging van ANVR reisorganisatoren laat desgevraagd weten dat de door de reisorganisaties gehanteerde algemene voorwaarden doorberekening van gestegen brandstofkosten middels toeslagen aan de reiziger mogelijk maken als de reiziger zijn geboekte ticket niet binnen zes weken voor de vertrekdatum heeft betaald. Dit is de reden van het uitstel van de toeslagen op de tarieven, aldus Couvreur.

Volgens Konsumenten Kontakt zijn de toeslagen en tariefsverhogingen inconsequent. Konsumenten Kontakt heeft hierover gisteren bij de ministeries van economische zaken en verkeer en waterstaat opheldering gevraagd. Toen in 1986 de brandstofkosten daalden, hebben de luchtvaartmaatschappijen dit ook niet ten gunste van de consument in de tarieven doorberekend. Indertijd heeft Konsumenten Kontakt daarover bij de toenmalige staatssecretaris van economische zaken, Evenhuis, op grond van de Wet Economische Mededinging een klacht ingediend. De staatssecretaris heeft toen niet ingegrepen omdat hij meende dat het algemeen belang niet in het geding was, hoewel hij wel erkende dat sprake was van een 'machtspositie'. Nu meent Konsumenten Kontakt dat de toeslagen van de chartermaatschappijen nietalleen in strijd zijn met de Wet Economische Mededinging, maar ook met het wetsontwerp Algemene Voorwaarden. Volgens dat wetsontwerp kan de consument niet eenzijdig toeslagen in rekening worden gebracht voor al afgesloten contracten, ook al heeft hij nog niet betaald, aldus U. Bruseker, economisch medewerker van Konsumenten Kontakt. Konsumenten Kontakt vindt dat, vooruitlopend op dit wetsontwerp, geen beroep kan worden gedaan op de bepalingen in de algemene voorwaarden van de ANVR. Ook de Consumentenbond maakt zich bezorgd over de toeslagen en tariefsverhogingen en vindt dat de Economische Controle Dienst een nader onderzoek moet instellen.

De toeslagen zullen voor Europese bestemmingen varieren van 27 tot 52 gulden, afhankelijk van de vliegtijd en van het vliegtuigtype. Voor intercontinentale bestemmingen verschillen de toeslagen van 105 tot 159 gulden.