Belediging motief voor veroordeling weekblad

AMSTERDAM, 14 sept. De veroordeling van het weekblad Nieuwe Revu en de omroepvereniging Veronica tot het betalen van twee ton schadevergoeding aan wethouder W. Stuart van Bergen op Zoom berust op grove belediging. Ook de overweging dat de zaak 'een ongekend grote publiciteit' heeft gekregen, was voor het gerechtshof in Amsterdam een reden bij het bepalen van de strafmaat.

Als vergoeding voor geleden en nog te lijden immateriele schade is aan Stuart een bedrag toegewezen van 125.000 gulden. De resterende 75.000 gulden gelden als een vergoeding voor geleden en te lijden inkomensschade van de wethouder.

Nieuwe Revu en Veronica meldden vorig jaar dat Stuart bereid zou zijn geweest tegen betaling een bedrijf te bevoordelen. Twee journalisten benaderden de wethouder door zich voor te doen als zakenlieden. 'De beschuldiging dat Stuart zich als ambtsdrager laat omkopen is een zeer grove belediging', aldus het Hof. 'Zijn positie als wethouder kwam daardoor op het spel te staan, bij verlies daarvan zouden zijn kansen op ander werk ernstig worden aangetast, repercussies op zijn particuliere leven zouden niet kunnen uitblijven.' Volgens het Hof kreeg de beschuldiging een 'ongekend grote publiciteit' die niet beperkt bleef tot de lezers van het nummer van Nieuwe Revu waarin de beschuldiging werd afgedrukt en tot de kijkers naar de televisie-uitzending van Veronica. Nagenoeg alle andere media besteedden eveneens aandacht aan deze zaak. Omdat de door de journalisten van Nieuwe Revu gevolgde methoden tot uitvoerige publieke discussie leidden, bleef de zaak na de eerste berichtgeving nog geruime tijd in het nieuws.

Het gerechtshof in Amsterdam betrok ook in haar overwegingen dat Stuart bij het bestrijden van de beschuldiging 'zich heeft moeten laten welgevallen dat Nieuwe Revu en Veronica in deze procedure de beschuldiging niet slechts hebben herhaald, doch zelfs ook nog hebben aangedikt.'