Zeppelin.

Een experiment van TNO om met een Zeppelin de stank bij de omgeving van DSM in Geleen te meten, is mislukt. Het was de bedoeling luchtmonsters te verzamelen die op stank zouden worden geanalyseerd. Het verschil in geurconcentratie bleek niet goed vast te stellen.