V-raad spreekt zich uit over voedsel naar Irak

GENEVE, 13 sept. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal zich vandaag in een onuitvoerbaar geachte resolutie uitspreken over voedselleveranties aan gestrande buitenlanders in Irak en Koeweit. [Met name in het laatste land is de voedselsituatie volgens vluchtelingen slecht. Irak heeft eerder laten weten dat buitenlanders samen met de plaatselijke bevolking door de VN-sancties veroorzaakte voedseltekorten moeten delen, en dat het leger prioriteit heeft bij de voedselvoorziening. De Indiase regering meldde vorige week dat haar staatsburgers alleen weg mochten als Delhi in ruil daarvoor voedsel zond.] De VN willen alleen humanitaire organisaties belasten met de voedseldistributie. Eerst moet een VN-team de noodzaak van die leveranties vaststellen. Nu al staat vast dat een door de vijf permanente leden voorgestelde resolutie onuitvoerbaar is, aangezien Irak de voedselverspreiding in eigen handen wil houden. Iraks ambassadeur bij de VN heeft dat gisteravond nog eens bevestigd. VN-diplomaten in New York beschouwen de resolutie dan ook als 'een politiek instrument, bedoeld om Saddam Hussein sterker onder druk te zetten, en niet als een poging de gestrande Aziaten in Irak en Koeweit daadwerkelijk te helpen'.

Vooral Amerikanen en Britten verzetten zich tegen elke poging het handelsembargo van de VN tegen Irak te ondermijnen.

Het sanctiecomite, dat toeziet op naleving van embargo-resolutie 661, heeft een besluit hierover vanmorgen doorgeschoven naar de Veiligheidsraad. Na vier dagen overleg was geen consensus bereikt tussen de vijftien leden. Vooral Cuba en Jemen, het enige Arabische lid van de Veiligheidsraad, zijn tegen de ontwerp-resolutie. Zij willen dat de VN direct ingaan op een verzoek van India de honderdduizenden gestrande Aziaten per schip te bevoorraden. De overige leden van de Raad, Finland, Roemenie, Canada, Colombia, Ethiopie, Maleisie, Ivoorkust en Zaire, zullen de ontwerp-resolutie niet tegenhouden. De secretaris-generaal van de VN, Javier Perez de Cuellar, heeft de voorzitter van het sanctiecomite, de Finse Marjatta Rasi, schriftelijk laten weten niet bij machte te zijn de voedselsituatie in Irak en in het bezette Koeweit adequaat te evalueren. Het sanctiecomite vraagt de VN hierom, maar VN-diplomaten wijzen op het gebrek aan mankracht en infrastructuur. Wel heeft de secretaris-generaal Sadruddin Aga Khan aangewezen als speciale afgevaardigde voor humanitaire aangelegenheden in het Golf-conflict. Khan, ooit Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, was tot vandaag coordinator voor de hulpoperatie in Afghanistan. Tot zover onze correspondent. 'Het isverschrikkelijk in Koeweit. Er is geen voedsel en er is geen water en alles is gerantsoeneerd', zei gisteren in Bagdad een Amerikaanse vrouw die uit Koeweit was geevacueerd en op een vlucht naar Amman wachtte. Pakistan noemde gisteren de voedseltoestand alarmerend, en maakte bekend dat een lading levensmiddelen en medicijnen onderweg was naar Jordanie, vanwaar de zending als diplomatieke bagage naar Bagdad en Koeweit wordt doorgestuurd. 'In principe verschaffen we voedsel voor onze ambassade. Het is de taak van de ambassade om het voedsel te verspreiden op de wijze die zij de juiste acht', zei een woordvoerder van het Pakistaanse ministerie van buitenlandse zaken. Hij stelde dat de zending geen schending vormt van het VN-embargo. Er zijn naar schatting nog 30.000 Pakistanen in Koeweit achtergebleven.

Volgens vluchtelingen voeren de Iraakse troepen in Koeweit intussen hun speurtocht naar ondergedoken buitenlanders, met name Amerikaanse mannen, op. Tegelijk wordt steeds harder opgetreden tegen Koeweitse verzetsstrijders. Een Britse vrouw maakte melding van de openbare terechtstelling van drie Koeweitse opposanten. Het State Department heeft alle Amerikaanse vrouwen en kinderen die nog in Koeweit zijn opgeroepen zich bij de ambassade te melden voor evacuatie nu dat nog mogelijk is. (Reuter, AP, UPI)

    • Willem Offenberg