Universiteitsraad wil inzicht in zaak-Buck

EINDHOVEN, 13 sept. De universiteitsraad van de Technische Universiteit Eindhoven wil een nieuw onderzoek naar de gang van zaken rond de vermeende ontdekking van een middel tegen AIDS door prof. H. M. Buck. Volgens de raad geeft eerder onderzoek onvoldoende inzicht in het handelen van het college van bestuur toen dit zich eerst voor en later tegen Buck uitsprak.

Volgens secretaris van de universiteitsraad W. J. M. van der Heijden 'moet het college schuld bekennen'.

Het college heeft 'op onaanvaardbare gronden partij gekozen in een wetenschappelijke discussie' en vervolgens toen het Buck liet vallen 'de universiteitsraad niet tijdig informatie verstrekt en daardoor de raad belet zijn democratische verantwoordelijkheid waar te maken'. Buck werd op 30 augustus op non-actief gesteld en moest zijn functie als dekaan van de faculteit scheikundige technologie neerleggen, na een onderzoek naar de waarde van zijn anti-Aidsmiddel. Een onderzoekscommissie van drie hoogleraren concludeerde onder meer dat 'kritiek uit zijn vakgroep door Buck 'ten onrechte is genegeerd' en dat er sprake is geweest van slecht management. Het rapport van de commissie is vertrouwelijk. Alleen het college van bestuur en het bestuur van de faculteit scheikundige technologie waarvan Buck dekaan was mochten het inzien.

Volgens Van der Heijden 'weten wij dankzij de wandelgangen natuurlijk wel ongeveer wat erin staat', maar 'kunnen wij ons daarop in het contact met het college van bestuur niet baseren'.

Het college van bestuur beraadt zich vandaag op het verzoek van de universiteitsraad. De verwachting is dat het ten minste een week zal duren voor er een beslissing valt. Bij het onderzoek door de drie hoogleraren zegden de betrokkenen hun medewerking pas toe toen bleek dat hun informatie vertrouwelijk zou worden behandeld. Daar zouden zij bij een nieuw onderzoek op terug moeten komen.

De raad wil tevens dat het college van bestuur zich voortaan onthoudt van uitspraken over de wetenschappelijke kwaliteit van onderzoeksresultaten 'als daar geen advies van onafhankelijke deskundigen aan ten grondslag ligt'.