Tekort aan inkt in Sovjet-Unie voor drukken roebels

MOSKOU, 13 sept. De Sovjet-Unie heeft binnen twee tot drie weken geen inkt meer om roebels te drukken. Westerse bedrijven hebben in verband met wanbetaling de levering van drukinkt gestaakt.

Dat heeft het dagblad van de communistische jeugdbeweging Komsomolskaja Pravda gisteren gemeld. Het tekort aan drukinkt zal ook de producenten van ander drukwerk zoals kranten en paspoorten in de problemen brengen. De voorraad kan voorzien in de behoefte van twee tot drie weken.

Economen beschuldigen de Sovjet-regering ervan de geldpers extra hard te laten draaien om zodoende hogere lonen te kunnen uitbetalen zonder dat de produktie stijgt. Toenemende koopkracht bij niet stijgende produktie heeft tot gevolg dat hogere prijzen worden gevraagd (inflatie), wat betekent dat de waarde van de roebel daalt.

Omdat de consument steeds minder kan kopen neemt de stimulans om voor het geld te werken ook af waardoor de produktie verder daalt en de goederen nog schaarser worden. In deze neergaande spiraalbewegiung krijgt de roebel steeds meer de status van een waardeloos vodje papier. Bovendien slinkt de export met als gevolg dat het land te weiig westerse valuta heeft om zijn rekeningen te betalen.

Gevraagd of het tekort aan inkt betekent dat de roebel zal verdwijnen * woordt Sergei Galkin, voorzitter van het staatscomite voor drukwerk, in Komsomolskaja Pravda: 'Wel, misschien zou dat wel goed zijn'. De krant gelooft zelf ook niet meer in de munt en schrijft: 'Laten we het logisch bekijken, hebben we nog wel geld nodig? Er is toch niet om te kopen' Het artikel kreeg de spottende kop 'Marx's droom komt uit: het geld is afgeschaft'.

Marx meende dat geld in een communistische samenleving overbodig was omdat alle goederen vrij beschikbaar moesten zijn.

Galkin zegt zeven tot tien miljoen harde roebels (12 tot 17 miljoen dollar) nodig te hebben om de voorraad druktinkt tot het gewenste niveau te kunnen aanvullen. (AP)