St. Maarten krijgt steun Justitie

DEN HAAG, 13 sept. Minister Hirsch Ballin (justitie en Antilliaanse zaken) is bereid assistentie te verlenen bij een grootscheeps strafrechtelijk onderzoek naar de activiteiten van de mafia op het Antilliaanse eiland Sint Maarten.

De minister antwoordt dit op vragen van het Tweede-Kamerlid Wiebenga (VVD). Het Antilliaanse openbaar ministerie wil in samenwerking met Nederland en Italie de strijd aanbinden met de mafia. De Antillen beschikken echter niet over de middelen en deskundigheid om op eigen kracht een uitvoerig fraude-onderzoek uit te voeren. Het OM op de Antillen zegt te vermoeden dat Sint Maarten gebruikt wordt voor het op grote schaal witwassen van geld verkregen uit criminele activiteiten.

Hirsch Ballin zegt een groot aantal deskundigen van belastinginspecteurs tot politiemensen naar het eiland te zullen sturen 'om de verschillende ambtelijke diensten op Sint Maarten zodanig te verbeteren dat deze in staat zullen zijn te beantwoorden aan de hogere eisen' die het gevolg zijn van 'stormachtige ontwikkelingen gedurende de laatste tien a vijftien jaar'. De Nederlandse hulp zal volgens de minister 'een kwestie van lange adem zijn'.

De kosten van het sturen van extra deskundigen worden geraamd op drie miljoen gulden per jaar. Dat is exclusief de kosten van het sturen van politie. De Antilliaanse minister van justitie Knoppel wil dat het hele uit vijftig manschappen bestaande politiekorps van Sint Maarten wordt vervangen door een team van zeventig Nederlandse agenten. Dit gaat Hirsch Ballin veel te ver.

De Nederlandse minister van justitie is gisteren voor besprekingen op Sint Maarten aangekomen.

Het Antilliaanse openbaar ministerie heeft inmiddels ook besloten tot een justitieel onderzoek naar de gezaghebber van het eiland Sint Maarten R. Richardson. De functie van gezaghebber is te vergelijken met die van een burgemeester. Hij wordt rechtstreeks door Nederland benoemd. De gezaghebber wordt verdacht van machtsmisbruik en onbehoorlijk bestuur.