Sovjet-media wijzen op gevaar coup

MOSKOU, 13 sept. Diverse Sovjet-bladen hebben deze week gesuggereerd dat het leger een staatsgreep voorbereidt om een eind te maken aan de toenemende economische, sociale en politieke wanorde in de Sovjet-Unie en het bewind van Michail Gorbatsjov te vervangen door een autoritair regime.

Het radicale weekblad Moskovskije Novosti riep alle democraten op zich voor het geval van een militaire staatsgreep voor te bereiden op het plegen van verzet. Het blad liet in de gisteren verschenen uitgave van deze week de leider van een radicale soldatenorganisatie aan het woord. Hij zei dat de groepering over informatie beschikt dat 'de leiding van de strijdkrachten al een duidelijk plan klaar heeft liggen om de controle over het land in handen te nemen'.

In vraaggesprekken met Moskovskije Novosti zeiden officieren te verwachten dat een eventuele coup zou worden gepleegd onder het motto dat 'de perestrojka in gevaar is' maar dat het werkelijke doel van zo'n actie zou zijn de perestrojka te beeindigen en Gorbatsjov af te schilderen als een 'avonturier' die het land naar de afgrond heeft geleid en de idealen van het socialisme heeft verraden.

De Literatoernaja Gazeta schreef gisteren dat 'gegeven de problemen van het land, het militair-industriele complex best zou kunnen besluiten dat het goedkoper en veiliger is een staatsgreep te plegen'. Volgens het blad zou zo'n staatsgreep, die op gering verzet zou stuiten, uitlopen op een terugkeer naar de dictatuur van het verleden.

Hoge officieren hebben zich in het recente verleden, met name op partijcongressen en zittingen van de Opperste Sovjet van de Unie en van de Russische Republiek, steeds kritischer uitgelaten over de economische en sociale desintegratie van de Sovjet-Unie. Vorige week voegden rond vijftig directeuren van grote, voor de strijdkrachten werkende fabrieken, die samen 'het militair-industriele complex' vertegenwoordigen, zich bij hen met een kritische oproep. (Reuter)