President Joegoslavie wil een referendum

BELGRADO, 13 sept. De Joegoslaven moeten nog dit jaar in een referendum zelf beslissen of hun land een federatie of een confederatie wordt. Dat heeft gisteren de Joegoslavische president, Borislav Jovic, gezegd.

Jovic zei in een interview met de Joegoslavische televisie dat het federale parlement de republieken en autonome provincies moet verzoeken een referendum uit te schrijven over de kwestie, waarover de acht territoriale eenheden het zelf niet eens kunnen worden. Op basis van de uitslag van het referendum moet dan, zei Jovic, 'een nieuwe federale grondwet of een confederaal akkoord, of een combinatie van die twee' worden opgesteld. Alle opties zouden bij het referendum open moeten zijn, inclusief de mogelijkheid van afscheiding van een republiek, dat laatste echter op voorwaarde dat alle consequenties tevoren duidelijk moeten zijn.

De vraag of Joegoslavie een federatie moet blijven of zich moet transformeren in het veel lossere verband van een confederatie houdt de Joegoslaven al jaren bezig. De grootste republiek, Servie, is voorstander van een federatie; Kroatie en Slovenie zijn daar tegen. Voor zover zij zich nog een toekomst binnen Joegoslavie kunnen voorstellen en het aantal voorstanders van volledige onafhankelijkheid groeit zien ze die alleen binnen een confederatie.

Meer dan dertigduizend mensen hebben gisteren in Belgrado betoogd tegen de regerende socialistische partij, de voormalige communisten. De demonstratie was georganiseerd door zes oppositiepartijen. Tijdens de demonstratie werd een 'laatste waarschuwing' aan de Servische president Milosevic voorgelezen waarin de oppositiepartijen lieten weten de verkiezingen van later dit jaar te boycotten als ze niet de garantie krijgen dat die eerlijk en democratisch zullen zijn. Ze eisten overleg over de organisatie van de verkiezingen, om te verhinderen dat alleen de socialisten die overzien. De betoging tegen het heersende bewind was de grootste van deze aard sinds de oorlog. (UPI, Reuter)