Meerderheid nu tegen hogere accijns benzine

DEN HAAG, 13 sept. De accijnsverhoging van 8 cent voor een liter benzine op 1 november gaat waarschijnlijk niet door. Nadat eerder de VVD-fractie in de Tweede Kamer hiertegen verzet had aangetekend, lijkt de kans groot dat ook het CDA niet met de verhoging instemt gaat.

Het Tweede-Kamerlid Lansink liet dit gisteren bij de behandeling van het Nationaal Milieubeleidsplan in de Kamer weten. De verhoging was bedoeld om op jaarbasis 300 miljoen gulden beschikbaar te krijgen voor investeringen in het openbaar vervoer. Volgens Lansink zijn de te verwachten hogere aardgasbaten dank zij de duurdere olie een mogelijkheid voor de dekking van dit bedrag.

Eerder spraken de financiele woordvoerders van het CDA zich al tegen de accijnsverhoging uit. Het kabinet heeft tot nu toe aan zijn voorstel vastgehouden, al heeft minister Kok (financien) laten doorschemeren dat over een andere financiering van de investeringen valt te praten.

De PvdA-fractie liet gisteren weten dat de 300 miljoen niet alleen moet worden opgebracht uit de benzine-accijns, maar dat ook de automobilisten die diesel of LPG tanken daaraan moeten bijdragen en dat eventueel een heffing op energieverbruik moet worden ingevoerd.