KLM bespaart 100 miljoen op minder operationele taken

ROTTERDAM, 13 okt De KLM wil in het lopende boekjaar bijna honderd miljoen gulden besparen op bedrijfsonderdelen die geen directe operationele taak hebben. In het kader van dit bezuinigingsplan zullen circa 300 openstaande vacatures niet worden vervuld. Bij de KLM werken ongeveer 25.000 mensen.

Met deze bezuinigingen, volgens de zogeheten 'kaasschaaf-methode', wil de directie voor de korte termijn een antwoord geven op de tegenvallende resultaten. Daarnaast werkt een projectgroep met ondersteuning van organisatieadviseur McKinsey aan maatregelen om het kostenniveau structureel te verlagen. De resultaten van de doorlichting zijn medio oktober bekend.

De KLM-directie heeft de afgelopen dagen ondernemingsraad en vakbonden op de hoogte gesteld van de voorgenomen bezuinigingen in het lopende boekjaar. De bonden vinden dat de KLM-top snel duidelijk moet maken welke strategie zij de komende jaren wil volgen om de winstgevendheid te verbeteren. 'Het is ons volstrekt onduidelijk hoe de kosten zo zijn toegenomen', aldus bestuurder W. Engels van de Vervoersbond FNV. Volgens Engels valt uit de aangekondigde besparingsplannen nog geen duidelijk beleid te destilleren.

Een woordvoerder van de KLM relativeert de gevolgen van de 'vacaturestop' voor de werkgelegenheid. 'We zoeken het komende jaar ook nieuw cabinepersoneel. Het gaat maar liefst om 1.500 man'. De KLM zag in het boekjaar 1989/90 de bedrijfsinkomsten weliswaar stijgen, maar werd ook geconfronteerd met een sterke stijging van de bedrijfslasten. Stijgende brandstofkosten, uitbreiding van het personeelsbestand, toenemende kosten door vertragingen en wisselkoersverschillen hebben de resultaten sterk onder druk gezet. 'We belanden in zwaar weer, maar op de lange termijn ziet de toekomst er voor de luchtvaart goed uit', bezwoer president-directeur mr. J. F. A. de Soet van de KLM in juli bij de presentatie van het jaarverslag.

De pogingen om de bedrijfslasten omlaag te brengen en de winstmarge te vergroten lopen parallel met een reorganisatie die de KLM vorig jaar inzette ('Zicht op 93') om meer 'marktgericht' te opereren. De KLM krijgt drie divisies operations, vracht en passagiers en service en de organisatie wordt ingedeeld in zeven werelddelen in plaats van de huidige vijf regio's. Het is de bedoeling dat de KLM voortaan gaat werken met de gebieden Noord-Amerika (inclusief Canada en Mexico), Zuid-Amerika, Nederland, Europa, Afrika en Midden-Oosten (tot en met India) en het Verre Oosten.

De KLM wil een aantal van deze markten, zoal het Verre Oosten en Zuid-Amerika afzonderlijk en intensiever bewerken omdat ze worden gezien als belangrijke groeimarkten. Intussen zijn de procedures gestart voor het benoemen van de zogeheten gebiedsleiders, aldus de woordvoerder.