Kamer steunt asielbeleid Kosto

DEN HAAG, 13 sept. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt in beginsel het beleid van staatssecretaris Kosto (justitie) om kansloze asielzoekers die tegen de afwijzing van hun verzoek bij de rechter in beroep willen, eventueel in bewaring te stellen. Alleen Groen Links en de PvdA wijzen het opsluiten van asielzoekers af. Het Kamerlid B. Middel (PvdA) noemde het in een cel plaatsen van een asielzoeker onmenselijk. 'Dit gaat mij echt te ver'. Dit bleek gisteren tijdens een mondeling overleg van de Tweede Kamer met Kosto en minister d'Ancona (WVC), die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. Het debat werd gehouden naar aanleiding van het nieuwe beleid van Justitie dat erop gericht is via een strengere aanpak de steeds groter wordende stroom van economische asielzoekers uit Oost-Europa in te dammen.

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag een speciaal ministeriele commissie samengesteld die onder leiding van premier Lubbers naar oplossingen zal zoeken voor het vluchtelingenprobleem. Volgens d'Ancona zal worden geinventariseerd welke bijdragen de verschillende departementen kunnen leveren aan de instroom en opvang van asielzoekers. Ze haalde het voorbeeld aan van het ministerie van defensie dat deze zomer tentenkampen aanbood om vluchtelingen op te vangen. d'Ancona toonde zich bezorgd over het gebrek aan medewerking van gemeenten bij de opvang van asielzoekers. Zij is bereid te bekijken in hoeverre de overheid daar iets aan kan doen.

Alle fracties vroegen om een versnelling van de procedure bij de afhandeling van asielverzoeken. Verscheidene partijen drongen aan op het plaatsen van kort gedingrechters in de asielzoekerscentra die binnen 24 uur of maximaal een paar dagen een beslissing kunnen geven. Kosto noemde dit een 'delicate' suggestie maar 'bespreekbaar'. De staatssecretaris zei dat de huidige zestig contactambtenaren die de eerste gesprekken voeren met asielzoekers niet meer in staat zijn de huidige stroom vluchtelingen die dit jaar wordt begroot op 24.000 goed op te vangen. Kosto zei dat twintig extra contactambtenaren nodig zijn.