Industriebond CNV bereid tot matiging voor WAO-ers

NIEUWEGEIN, 13 sept. De Industrie- en Voedingsbond CNV is bereid de looneis voor volgend jaar te matigen in ruil voor duidelijke afspraken met de werkgevers over vermindering van het aantal arbeidsongeschikten. De christelijke bond wil deze afspraken vastleggen in de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's). De CNV-bond heeft zijn opvattingen over de aanpak van het nog steeds groeiende aantal arbeidsongeschikten in Nederland (medio dit jaar opgelopen tot 861.490) ontvouwd in de gisteren uitgebrachte brochure 'Ongeschikte arbeid en arbeidsongeschiktheid'. Uitgangspunt van de bond is enerzijds dat het voor werkgevers moeilijker wordt om werknemers (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt te laten verklaren en te ontslaan. Anderzijds bepleit de bond dat werkgevers worden verplicht werknemers in dienst te nemen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn.

De CNV-bond is van oordeel dat met de bestaande regels en voorzieningen een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan de terugdringing van het aantal arbeidsongeschikten. De oorzaak van de tot dusver falende aanpak ligt volgens de bond in het feit dat dit beschikbare instrumentarium onvoldoende wordt benut.

Een geschikt wapen in de strijd tegen arbeidsongeschiktheid acht de CNV-bond de CAO's. Daarin wil de bond per bedrijf of bedrijfstak concrete afspraken opnemen over de registratie van ziekteverzuim (opdat kwetsbare plekken in bedrijven kunnen worden opgespoord en uitgebannen), over stringente ontslagbescherming en over aangepast werk voor werknemers die tijdelijk uit roulatie zijn geweest. Voorzitter H. W. Hanko wilde zich gisteren nog niet vastleggen op de loonruimte die zijn bond hiervoor wil reserveren. Het bondsbestuur moet daarover binnenkort nog beslissen. Maar hij liet wel doorschemeren dat vermindering van het aantal arbeidsongeschikten naast koopkracht en werkgelegenheid een centrale plaats zal krijgen in het eisenpakket van zijn bond.

De CNV-bond wil geen verplichting voor bedrijven om een vast percentage arbeidsongeschikten in dienst te nemen. 'We hebben geen behoefte aan een percentage, want daar los je het probleem niet mee op. Wat we nodig hebben is een goed gecoordineerde aanpak tussen bedrijfsleven en betrokken instanties', aldus Hanko. Hij keerde zich tegen het voorstel van werkgevers om werknemers die voor minder dan 66 procent arbeidsongeschikt zijn in dienst te houden op voorwaarde dat de uitkeringen aan arbeidsongeschikten aanzienlijk worden verlaagd. Dat zou, aldus Hanko, neerkomen op onverantwoord bezuinigen.