Geen heroverweging plan kliniek A'dam

AMSTERDAM, 13 sept. Wethouder A. Wildekamp (gezondheidszorg) ziet geen reden terug te komen op het standpunt over een door de Boerhaavekliniek ontworpen plan voor de gezondheidszorg in de Amsterdamse binnenstad. Dat schrijft zij aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. GS hadden haar eerder deze week gevraagd het 'Zorgplan voor de regio klein-Amsterdam' van de met sluiting bedreigde kliniek te heroverwegen. Volgens Wildekamp is het plan in strijd met de uitgangspunten van de gemeente die een verdergaande beddenreductie in de Amsterdamse ziekenhuizen voorstaat. De Boerhaavekliniek vindt dat de landelijke norm van 3,4 bedden op 1000 inwoners voor de Amsterdamse binnenstad onvoldoende is.