Foto

JOHANNESBURG Gewapende zwarte strijders zitten bijeen in afwachting van nieuwe gevechten in Katlehong, een van de woonoorden rondom Johannesburg. Gisteren en afgelopen nacht zijn bij deze gevechten ten minste 53 mensen om het leven gekomen, waarmee het dodental van het geweld van de afgelopen vijf weken boven de 700 is gekomen. Gisteravond hebben mannen vanuit een minibus beschietingen uitgevoerd op zwarten die bij een bushalte in het centrum van Johannesburg stonden te wachten op vervoer naar Soweto. Drie zwarten kwamen daarbij om het leven. Zwarte jongeren overvielen een trein tussen Lindela en Katlehong waarbij een nog onbekend aantal doden viel. De Zuidafrikaanse minister van buitenlandse zaken, Roelof Botha, heeftgisteren steun gevraagd van de Verenigde Naties om het geweld onder zwarten te beteugelen. In een brief aan secretaris-generaal Perez de Cuellar dringt Botha erop aan Nelson Mandela en Zulu-chief Buthelezi internationaal onder druk te zetten om hen in gezamenlijk overleg te laten werken aan beeindiging van de strijd onder zwarten. (Foto AP)