Foto

DEN HAAG Ouders, kinderen en personeelsleden van de Stichting Kinderopvang Nederland (SKON) hebben gistermiddag in Den Haag geprotesteerd tegen de stimuleringsregeling die gemeenten in staat stelt het aantal plaatsen voor gesubsidieerde kinderopvang uit te breiden. De SKON, een grote particuliere organisatie voor bedrijfsgerichte kinderopvang, meent dat de gemeenten falen bij het opzetten van kinderopvang. Op die manier zou bestaande opvang verdwijnen, terwijl er geen nieuwe plaatsen worden gecreeerd. De SKON vreest dat steeds meer particuliere kinderdagverblijven zullen moeten sluiten, omdat zij geen gebruik van de regeling kunnen maken. De SKON beschikt over 35 kinderdagverblijven en heeft vooral bedrijven en overheidsinstellingen als 'klant' (Foto Roel Rozenburg)