Delors hekelt vertraging begin EMU

BRUSSEL, 13 sept. Jacques Delors, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft een scherpe aanval gedaan op krachten in de Europese Gemeenschap die het tempo waarmee de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt ingevoerd, willen afremmen.

Het afgelopen weekeinde tekende zich tijdens een informele bijeenkomst van de Europese ministers van financien een meerderheid af van landen die vinden dat de datum waarop Delors de tweede fase van de EMU wil laten ingaan, 1 januari 1993, te vroeg is. De Spaanse minister van financien, Carlos Solchaga, wil een jaar later beginnen en kreeg daarvoor de steun van Griekenland, Portugal en Ierland. De Bondsrepubliek, Groot-Brittannie en Nederland willen de tweede fase pas laten ingaan als de economische graadmeters, zoals begrotingstekorten, inflatiepercentages, rentepercentages van de lidstaten dichter bij elkaar liggen.

In een rede tot het Europees Parlement in Straatsburg zei Delors gisteren dat 'een soort verwerpingsfront' de voortgang van de EMU tracht te blokkeren. 'Er zijn mensen die van de EMU zo iets moois, zo iets perfects willen maken, dat die nooit van de grond komt, nooit zelfs maar geboren wordt', zo zei hij. Maar juist nu, met de Golfcrisis en de gevolgen die die had voor de olieprijzen, was een unie volgens Delors noodzakelijker dan ooit.

Delors zei er echter op te vertrouwen dat de Europese regeringsleiders tijdens de extra Europese Raad die op 27 en 28 oktober in Rome wordt gehouden 'de zaken weer op hun plaats' zouden zetten. Bondskanselier Helmut Kohl en de Spaanse premier Felipe Gonzalez zijn tot dusverre steeds warme voorstanders geweest van Delors' plan voor de EMU. In diplomatieke kringen in Brussel wordt erop gewezen dat bij de vorige oliecrises juist het ontbreken van een gecoordineerd economisch beleid geleid heeft tot recessieverschijnselen. 'Door de Golfcrisis zijn er dingen veranderd waarop een economisch antwoord nodig is', zo zei vanmorgen een Brusselse diplomaat.