Beurs onderzoekt voorkennis bij handel in Orco

AMSTERDAM, 13 sept. Het controlebureau van de Amsterdamse effectenbeurs is een onderzoek begonnen naar handel met voorkennis in de aandelen Orco Bank. Het bureau onderzoekt of de modelcode van de beurs overtreden is, aldus goed ingevoerde bronnen in de Amsterdamse financiele markt.

Het onderzoek is gestart na bekendmakingen van de Orco Bank en de voormalige NMB-bankier mr. D. Huygers vorige week dat gesprekken hebben plaatsgevonden over een mogelijke overneming van de aandelen Orco Bank. Daarbij konden Huygers, die de beleggingsgroep Persimmons vertegenwoordigt, en het bestuur van de Orco Bank het niet eens worden over een mogelijk bod.

Het eerste gesprek tussen Huijgers en Orco Bank-directeur mr. C. Broere vond 14 juni jongstleden plaats. In de daarop volgende dagen groeide de omzet in Orco tot ver boven het dagelijks gemiddelde van rond de negenduizend aandelen in de voorgaande maanden. Op 20 juli werd een topomzet genoteerd van 165.000 aandelen. De koers van het aandeel Orco Bank steeg die week van rond de 74 gulden tot 83 gulden.

De gesprekken tussen Orco Bank en de Persimmons groep werden voortgezet op 22 juni, ditmaal eveneens in het gezelschap van de voorzitter van de raad van commissarissen, drs. W. H. Guis. In de daaropvolgende week bereikte de omzet van Orco Bank nieuwe hoogten tot 200.000 stuks. In totaal ging de laatste twee weken van juli ongeveer een zevende van het aandelenkapitaal van Orco Bank om.

De Amsterdamse beurs doet desgevraagd geen mededelingen over een onderzoek naar Orco Bank. Directeur Broere van Orco Bank was vanochtend niets bekend van een onderzoek. Volgens Broere handelen directie en commissarissen van Orco Bank strikt volgens de modelcode van de beurs. 'Iedereen die aandelen Orco Bank koopt of verkoopt, meldt dat', aldus Broere. Zelf bevestigde hij een eerdere uitspraak geen aandelen Orco Bank in bezit te hebben. Broere kon geen toelichting verschaffen in hoeverre dit ook geldt voor de overige bestuurders van Orco Bank. 'Daar doen wij in principe geen uitspraak over'. Voor de sterk gestegen omzetten juist na de eerste gesprekken tussen Orco Bank en Persimmons heeft Broere geen verklaring. 'Ik kan niet beoordelen of er een verband bestaat. Maar het kan toch best zijn dat bijvoorbeeld de heer Huijgers naar aanleding van de gesprekken aandelen heeft gekocht', aldus de Broere.

Oud-bankier Huijgers bevestigt dat de Persimmons groep een belang van ongeveer een procent in de aandelen Orco Bank heeft opgebouwd. De plotselinge handel en koersstijgingen na de gesprekken hebben hem echter verrast. 'Het wekte mijn verwondering. Die koersstijgingen waren zeker niet in mijn belang', aldus Huijgers die vreesde dat de hogere koers de onderhandelingen over een bod op de aandelen zou kunnen dwarsbomen.

Vorige week meldde Orco Bank dat de gesprekken over een bod op niets waren uitgelopen. Persimmons reageerde op de bekendmaking met een aantal details van de onderhandelingen. Het management van Orco Bank het op de Antillen gevestigde Orco Management Advisory zou ondermeer een afkoopsom van 25 miljoen gulden hebben geeist voor het verbreken van een 25-jarig management-contract.

Orco Bank heeft inmiddels een brief gestuurd waarin een aantal punten worden genoemd die Persimmons onjuist in de publiciteit zou hebben gebracht. Broere en Huijgers geven echter geen toelichting welke punten dit betreft.

Vanaf het begin van de oprichting van Orco Bank, vier jaar geleden, is het onduidelijk geweest wie in de ingewikkelde struktuur van Orco Bank precies de dienst uitmaakt. Directeur Broere en commissaris Guis, met aan hun zijde de fiscaal deskundige mr. N. B. M. Vink worden gezien als de initatiefnemers van het beursfonds. Orco Bank heeft klinkende namen aan weten te trekken. Drs. T. E. Westerterp, de directeur van de optiebeurs, heeft zitting in het administratiekantoor dat de aandelen van Orco Bank beheert. Commissaris mr. P. S. Zwart van Orco Bank is bestuurslid van de Amsterdamse effectenbeurs en adviseur van de Vereniging van effectenbezitters.

Orco is al jaren verwikkeld in een slepend conflict met de fiscus over de bankstatus. Orco Bank is volgens de Nederlandse belanstingdienst geen bank, maar een beleggingsinstelling en zou dientengevolge geen aanspraak kunnen maken op een fiscaal voordelige belastingregeling. Hierover vindt al twee jaar overleg plaats tussen Orco Bank en de belastingdienst. In zijn overnemingsvoorstel had Huijgers het belastingconflict in overleg met de fiscus opgelost tegen een afkoopsom.

    • Steven Adolf