'Bedrijf niet binden aan percentage allochtonen'

DEN HAAG, 13 sept. Het kabinet voelt er niets voor bedrijven te verplichten een bepaald percentage allochtone werknemers in dienst te nemen. Dit heeft minister Dales (binnenlandse zaken) gisteren geantwoord op schriftelijke vragen uit de Tweede Kamer.

Het Nederlands Centrum voor Buitenlanders verwijt het kabinet te zijn gezwicht voor het verzet van de werkgevers tegen het verplicht aanstellen van werknemers. 'Bij een werkloosheidspercentage van vijftig onder allochtonen kan de regering niet om radicale maatregelen heen', meent het NCB. Op dit moment wordt volgens Dales op een groot aantal manieren geprobeerd de slechte positie van minderheden op de arbeidsmarkt te verbeteren. Ze wijst onder meer op de bindende afspraak die organisaties van minderheden met werkgevers en vakbonden hebben afgesloten.

Het jeugdwerkgarantieplan en de vorming van banenpools zullen volgens de minister ook een gunstig effect op de werkgelegenheid onder ethnische minderheden hebben. Dales wil bedrijven verplichten om jaarlijks te rapporteren over het aantal allochtonen dat ze in dienst hebben genomen. 'Een belangrijk deel van deze initiatieven verkeren deels nog in een pril stadium', zei Dales. 'Niettemin verwacht het kabinet hier veel van. Bovendien meent het kabinet dat plannen om meer minderheden aan het werk te helpen in goed overleg met het bedrijfsleven gestalte moeten krijgen.' Het kabinet wil na het najaarsoverleg (begin oktober) een beslissing nemen over 'contract compliance'. Dit is een maatregel waarbij de overheid alleen zaken doet met bedrijven die voldoen aan het minimum percentage allochtone werknemers. De Tweede Kamer debateert maandag over het minderhedenbeleid.