Weekstaat der Nederlandsche Bank; Geen muziek in degeldmarkt

AMSTERDAM, 12 sept. Als over de toestand in de wereld iets zou moeten worden gezegd op basis van de ontwikkelingen op de Nederlandse geldmarkt, dan zou de conclusie slechts kunnen zijn dat 'uber alle Gipfel ist Ruh'. Zoals mede blijkt uit de weekstaat van De Nederlandsche Bank van afgelopen week, was er nauwelijks sprake van mutaties. Ook het verloop van het interbancaire tarief voor daggeld was een toonbeeld van stabiliteit. Aan de besparing op het contingentsverbruik veranderde evenmin iets (nog steeds 2 punten). De tarieven voor de langere termijnen (driemaands- en jaarsgeld) waren vanmorgen fractioneel lager dan het niveau van een week geleden.

Misschien dat de komende week zorgt voor meer beweging. De geprognotiseerde verruiming van de geldmarkt in de voorliggende periode noopte De Nederlandsche Bank maandag tot het aankondigen van een geldmarktkasreserve voor de achtdaagse periode, ingaande vandaag. De kasreserveverplichting betekent dat de banken gedurende deze dagen fl.2,9 miljard moeten aanhouden bij De Nederlandsche Bank. Zodoende houdt De Nederlandsche Bank de greep op de geldmarkt. Om aan de kunstmatig gecreeerde kasbehoefte van het bankwezen te voldoen, steunde De Nederlandsche Bank de geldmarkt met een nieuwe speciale belening van fl.2,11 miljard. Evenals de geldmarktkasreserve loopt de nieuwe speciale belening tot 20 september. Het beleningstarief bleef ongewijzigd op 8 procent.

Dat de Nederlandse geldmarkt geen getrouwe afspiegeling vormt van het wereldtoneel, blijkt onder meer als wordt gekeken naar de wisselkoersmutaties tussen de belangrijkste valuta's. Opmerkelijk was aan het begin van deze week het herstel van de dollar ten opzichte van onder meer D-mark en gulden. Gisteren piekte de dollar op bijna fl.1,80 per dollar. Deze koersstijging werd voor een deel toegeschreven aan winstrepatriering van Japanse bedrijfswinsten in Europa, via de dollar, naar het thuisland.

Indirect won zodoende ook de yen terrein ten opzichte van de Europese valuta's. Dat de winsten van de Europese dochters van Japanse bedrijven werden teruggesluisd naar het yen-gebied, hangt mede samen met de slechte performance van Japanse bedrijven op de thuismarkt. Voorts likken deze bedrijven de wonden van de gevoelige koersafbrokkeling op de beurs van Tokio. Mede door deze ontwikkeling lijkt de Bank of Japan te slagen in haar opzet: het koersherstel van de yen ten opzichte van dollar- en D-mark-blok tekent zich af. Daarmee houdt de Bank of Japan een deel van de olieprijsstijging buiten de deur.

Bron: NMB Bank