Verdrag markeert eind Tweede Wereldoorlog; Duitsers krijgensoevereiniteit terug

MOSKOU, 12 sept. De ministers van buitenlandse zaken van de twee Duitslanden, de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, Groot-Brittannie en Frankrijk hebben vanmorgen in Moskou het document ondertekend dat het verenigde Duitsland zijn soevereiniteit teruggeeft.

De ondertekening van dit zogeheten twee-plus-vier-akkoord, die ook werd bijgewoond door Sovjet-leider Gorbatsjov, was de laatste stap die nodig was om de Duitse eenheid op 3 oktober mogelijk te maken. Dit akkoord betekent niet alleen het officiele einde van de Tweede Wereldoorlog, maar 'markeert ook het einde van de Koude Oorlog', zoals de Oostduitse premier en minister van buitenlandse zaken, Lothar de Maiziere, het vanmorgen formuleerde.

Het akkoord omvat afspraken voor de internationale consequenties van de eenwording. Zo wordt de maximale omvang van het Duitse leger bepaald op 370.000. Duitsland ziet definitief af van alle aanspraken op gebieden die niet binnen de grenzen van de huidige Bondsrepubliek en de DDR vallen en het zal ook afzien van het bezit van atomaire, chemische en biologische wapens. Voorts staat in het akkoord dat er geen NAVO-troepen en kernwapens zullen worden gestationeerd op het grondgebied van de huidige DDR. Het akkoord maakt een einde aan de voorrechten die de vier mogendheden sinds de Tweede Wereldoorlog in Duitsland hadden. Verder komt er een einde aan de speciale status van Berlijn, de nieuwe hoofdstad van Duitsland, die tot dusver onder bestuur van de vier geallieerden stond. Het verenigde Duitsland kan lid van de NAVO zijn.

De Westduitse minister van buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Genscher, omschreef de ondertekening van het akkoord als 'een nieuw hoofdstuk, niet alleen in de Duitse, maar ook in de Europese geschiedenis'.

De zes ministers en president Gorbatsjov hieven na afloop van de ceremonie in een zaal van het Oktjabrskaja Hotel, vlakbij het Kremlin, met elkaar een glas champagne. Oorspronkelijk waren twee ronden van besprekingen voorzien tussen de zes ministers, maar men was het over de laatste punten van geschil zo snel eens dat een tweede gespreksronde niet nodig was.

Niet bekend