Slachtoffers 'Zetten' worden toch verhoord

ROTTERDAM, 12 sept. De zeven slachtoffers die de rechtzaak aangespannen hebben tegen de Zettense ex-psychiater F. zullen in hoger beroep alsnog door het gerechtshof in Arnhem worden gehoord. Dit gebeurt op verzoek van de Arnhemse procureur-generaal mr. W. Sorgdrager. Bij de eerdere behandeling van de zaak, die leidde tot een veroordeling van F. tot zes jaar gevangenisstraf, werden de slachtoffers niet gehoord om 'gekwetste gevoelens' te sparen. De rechters baseerden zich toen op eerder afgelegde verklaringen van de slachtoffers bij politie en rechter-commissaris, waarbij zowel de verdachte als de officier van justitie aanwezig waren.

De advocate van een van de slachtoffers, mr A. van Bon-Moors, is in een vroeg stadium van het voornemen van de procureur-generaal ingelicht, zodat ze haar cliente tijdig kon waarschuwen. 'Anders zou deze vrouw, die toch al zoveel meegemaakt heeft, enorm schrikken als de oproep tot getuigen in de bus valt.' De advocate heeft een protestbrief naar de strafkamer van het hof gestuurd, met afschrift aan de procureur-generaal. Volgens Van Bon zullen collega's op soortgelijke wijze protesteren tegen het voornemen van de advocaat-generaal.

De advocate vermoedt dat de slachtoffers nu toch worden opgeroepen omdat de advocaat-generaal een betere indruk wil krijgen van de slachtoffers. 'Voor de waarheidsvinding is hun optreden niet nodig, want aan de feiten valt niets toe te voegen. Het is dan ook niet in het belang van de slachtoffers om te getuigen.' Als de procureur-generaal het protest van de advocaten naast zich neerlegt, zullen Van Bon en haar collega's verzoeken de verhoren achter gesloten deuren te laten plaatshebben dan wel uitsluitend een verhoor bij de rechter-commissaris af te nemen. 'Ik kan mijn cliente onmogelijk adviseren niet te verschijnen', zegt Van Bon. 'Een oproep is bindend en kan uiteindelijk met politiedwang worden uitgevoerd.' Procureur-generaal Sorgdrager en raadsman van F., E. Sutorius, waren vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar.