Rusland zal economie radicaal hervormen

MOSKOU, 12 sept. Het parlement van de Russische federatie heeft met overweldigende meerderheid een radicaal economisch hervormingsprogramma aangenomen. Dit moet leiden tot een drastische decentralisering van de Russische economie en tot nieuwe betrekkingen met de veertien andere Sovjet-republieken.

De Opperste Sovjet van Rusland heeft het Congres van Volksafgevaardigden, uit wiens midden het parlement is samengesteld, voor half november bijeengeroepen om het zogenoemde 'vijfhonderd dagen-plan' te fiatteren.

Het gisteren aangenomen beleidsplan van Rusland, de grootste republiek binnen de Sovjet Unie, is gebaseerd op de ideeen van de econoom Stanislav Sjatalin, tevens lid van de 'presidentiele raad' van Gorbatsjov. Volgens diens plan zal in Rusland op korte termijn worden begonnen met de massale privatisering van staatseigendom. Het parlement van de Sovjet-Unie heeft inmiddels nog geen stap vooruit gezet op de weg naar economische hervormingen. Pag.4: Gorbatsjov doceert