Nieuw fonds van Pierson speelt in op interesse inmilieusector

AMSTERDAM, 12 sept. Het Amsterdamse bankiershuis Pierson, Heldring en Pierson heeft een aandelenfonds opgericht voor beleggingen in bedrijven die actief zijn op milieugebied. Het groene fonds, Environment Growth Fund, zal eind deze maand notering krijgen op de Amsterdamse beurs.

Volgens beleggingsadviseur F. Ballendux van het fonds meent Pierson, Heldring en Pierson (PHP) dat op langere termijn een beter rendement gehaald zal worden met investeringen in ondernemingen die actief zijn in de milieusector, dan met het gemiddelde rendement in andere sectoren. PHP is een dochter van de onlangs met de ABN gefuseerde Amro bank. Officieel zijn PHP en de Amro bank de beheerders van het nieuwe fonds.

Hoewel het fonds in principe in beursgenoteerde bedrijven zal beleggen, sluit Ballendux niet uit dat ook in niet aan de beurs genoteerde bedrijven zal worden geinvesteerd. 'We willen liquide beleggingen hebben in bedrijven die duidelijk hebben bewezen succesvol te zijn in de bedrijfstak', aldus Ballendux. De banken denken aan ondernemingen als Norit (actieve kool), Grontmij (advies- en ingenieursbureau) en gasproducent Hoek Loos. Ook in het buitenland zal naar beleggingsmogelijkheden worden gezocht.

De milieubelangstelling heeft al eerder beleggingsfondsen naar de markt gebracht. Zo heeft de verzekeraar Zwolsche Algemene aan het begin van dit jaar een 'groen' obligatiefonds op de markt gebracht. Hetzelfde heeft de Triodosbank gedaan. 'Deze fondsen kijken bij de selectie van hun investering vooral naar bedrijven die een goede milieuzorg kennen, terwijl wij in de eerste plaats het economisch rendement van onze investering zullen beoordelen', aldus Ballendux.

De Golfcrisis zorgt op dit moment voor een onzeker beursklimaat. De partciperende banken zien dat niet als een bezwaar voor introductie van hun nieuwe fonds. 'Het is altijd moeilijk het moment van een emissie te kiezen, maar wij hebben een tijdloos concept, waarbij wij kijken naar het rendement op lange termijn', aldus Ballendux.

Beide banken verwachten een inleg van tussen de vijftig en honderd miljoen gulden. Beleggers kunnen tot 26 september inschrijven.