Mogelijke ontduiking olieboycot onderzocht

AMSTERDAM, 12 sept. De gemeente Amsterdam onderzoekt of vanuit haar haven olieprodukten naar Zuid-Afrika worden vervoerd die afkomstig zijn uit landen die formeel een volledige olieboycot tegen dat land handhaven.

Een woordvoerder van de gemeente zei vanochtend: 'We bekijken de zaak, we hebben begrepen dat ladingen olieprodukten op zee van eigenaar verwisselen, maar dat gebeurt heel vaak. Het verschepen van benzine en diesel, daar gaat het om, vanuit Amsterdam, valt niet onder de Nederlandse boycotregels.' Het Shipping Research Bureau (SRB) publiceerde gisteren een rapport over een internationaal onderzoek naar naleving van het olie-embargo tegen Zuid-Afrika. Daaruit blijkt dat tussen juni 1989 en april 1990 tien tankers in totaal 600.000 ton olieprodukten vanuit de hoofdstad naar Zuid-Afrika hebben vervoerd. De waarde van de lading zou ten minste 250 miljoen gulden hebben bedragen. Nadien zijn nog drie tankers via Amsterdam naar Zuid-Afrika gevaren.

Nederland handhaaft sinds 1985 een beperkt olie-embargo tegen Zuid-Afrika. Export en transport van ruwe olie naar dat land is verboden, maar olieprodukten vallen niet onder de sanctieregels.

Volgens de gemeente Amsterdam zijn er al enige tijd contacten met de Werkgroep Kairos over de bevindingen van het SRB. Aanstaande vrijdag of volgende week dinsdag zal het rapport in het college van Burgemeester en Wethouders aan de orde komen.

Bert Holvast, gemeenteraadslid voor Groen Links in Amsterdam, noemde het rapport van het SRB gisteren 'ontluisterend'.

Een gemeente die zich als anti-apartheidsstad afficheert mag volgens Holvast niet machteloos het hoofd in de schoot leggen. Volgens Kees de Pater, medewerker van het SRB, moet de gemeente Amsterdam onderzoeken of via de juridische weg stappen mogelijk zijn als blijkt dat de haven wordt gebruikt om olieprodukten 'wit te wassen' die uit andere landen niet naar Zuid-Afrika mogen worden verscheept.