Londen stuurt meer troepen naar de Golf

LONDEN, 12 sept. Groot-Brittannie stuurt meer troepen naar de Golf en geeft zo prompt gehoor aan de oproep van de Amerikaanse president Bush, speciaal gericht aan de NAVO-partners. De omvang en aard van de toe te voegen sterkte is nog in discussie, maar vermoedelijk gaat het om ten minste 4.000 man, 60 tot 100 tanks en mogelijk helikopter-eenheden. Materieel en mankracht zullen worden weggehaald uit het Britse leger in Duitsland. President Bush reageerde op de principe-beslissing van het Britse kabinet door Margaret Thatcher in zijn toespraak tot het Amerikaanse Congres vannacht 'mijn betrouwbare bondgenoot' te noemen.

Details over de samenstelling en hoeveelheid van grondtroepen en gepantserde eenheden worden pas aan het eind van de week bekend, maar de Britse regering heeft in beginsel besloten dat zij Amerikaanse troepen daadwerkelijk terzijde wil staan, indien het in de Golf alsnog op een oorlog met Irak mocht uitdraaien. Dat beleid wordt vooralsnog door de oppositie gesteund.

Premier Thatcher heeft eerder de bondgenoten in Europa de les gelezen door kritiek te uiten op hun 'trage en fragmentarische' reactie op de gebeurtenissen in de Golf. De Britse premier deelt de wens van de Amerikaanse president om niet alleen de militaire, maar ook de politieke last van de interventie in de Golf te spreiden over zoveel mogelijk verschillende landen. De in Britse ogen lauwe opstelling van de Europese partners Frankrijk dit keer uitgezonderd steekt en wordt hier uitgelegd als lui achterover leunen, terwijl de Amerikanen de kastanjes uit het vuur halen. 'Let them put their khaki where their oil is', vat de Daily Express die sentimenten jegens de EG-partners vanochtend samen.

Tussen militaire autoriteiten enerzijds en ambtenaren en politici anderzijds is nu een touwtrekken gaande over de meest wenselijke vorm van verdergaande Britse participatie. De beslissing om behalve marine en luchtmacht nu ook grondtroepen te sturen leidt tot een discussie over slagvaardigheid in het gevecht enerzijds en kosten anderzijds. Verwacht wordt dat Thatcher vrijdag voor zij begint aan een bezoek aan Oost-Europa knopen doorgehakt wil zien. Aangenomen wordt dat het ten minste een maand zal duren voor de versterkingen daadwerkelijk ter plaatse zijn. De vraag naar de kosten van de operatie is nog niet openlijk aan de orde geweest, maar verondersteld mag worden dat Groot-Brittannie het voorbeeld van de VS zal volgen en de Arabische bondgenoten zal vragen om een bijdrage.