Kabinet kijkt kritisch naar rijkssubsidies

DEN HAAG, 12 sept. Het kabinet gaat een 'zeer kritisch' onderzoek instellen naar subsidies die de rijksoverheid verstrekt. Dit heeft minister Kok van financien gisteren in de Tweede Kamer bekend gemaakt tijdens het wekelijkse 'vragenuurtje'. Volgende week op Prinsjesdag zal het kabinet een toelichting geven op het onderzoek.

Kok: 'Het kabinet heeft besloten om zeer kritisch, zeer weloverwogen, het geheel van subsidies door te nemen. Dit is wenselijk en ik heb dat nimmer bestreden.' Het rijk geeft per jaar ongeveer dertig miljard gulden uit aan subsidies. Het kabinet heeft al besloten om over de hele linie de subsidies met een procent te verminderen.

De vice-premier werd uit de tent gelokt door het VVD-kamerlid De Korte. Voor het zomerreces had De Korte een motie ingediend waarin hij voorstelt om de omvang van subsidies te verminderen en dit gepaard te laten gaan met een verlaging van de loon- en inkomstenbelasting. Over die motie moet de Kamer nog stemmen. In zijn reactie zei Kok dat een eventuele verlaging of vermindering van subsidies niet automatisch betekent dat ook de belastingen worden verlaagd.