IMF bepleit afschrijving schulden

PARIJS, 12 sept. De voorzitter van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) Michel Camdessus roept rijke landen op de allerarmste landen al hun officiele schulden kwijt te schelden.

Camdessus sprak gisteren tijdens de conferentie van de Verenigde Naties over de minst ontwikkelde landen, zijn waardering uit voor initiatieven in deze richting van Nederland en Frankrijk. Hij zei 'erop te rekenen dat andere landen dit voorbeeld zullen volgen'.

Het IMF, dat zelf grote bedragen heeft uitgeleend aan ontwikkelingslanden, kan deze vorderingen niet kwijtschelden, omdat dit in strijd zou zijn met de uitgangspunten van het Fonds.

Volgens Camdessus is de afgelopen twee jaar goede vooruitgang geboekt bij het verlichten van de schuldenlast van de landen uit de Derde Wereld. Het baart hem echter zorgen dat de groei van de hulp aan de armste landen de komende jaren slechts twee procent zal zijn, volgens voorspellingen van Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De groei van de hulp blijft daarmee achter bij de voorspelde groei van de geindustrialiseerde wereld. Zo wordt de doelstelling om steun voor de armste schuldenlanden op te trekken tot 0,15 procent van het nationaal produkt niet gerealiseerd. Met name de VS blijven met 0,04 procent ver onder het beogde gemiddelde. 'Juist nu veel arme landen zich inspannen om structurele veranderingen door te voeren, zouden de donor-landen een doelgerichte extra inspanning moeten leveren om deze ontwikkeling te steunen', aldus Camdessus. Als de hulp in overeenstemming met de groei van het bruto nationaal product zou worden verhoogd, levert dat tot het eind van deze eeuw 73 miljard dollar meer op. (Reuter)