Gouda Vuurvast

Gouda Vuurvast heeft in de eerste helft van dit jaar een nettowinst behaald van fl.2 miljoen. Dat is 30 procent meer dan in dezelfde periode van 1989 en ongeveer gelijk aan het resultaat over de laatste zes maanden van 1989. Ook de omzet is vergeleken met de eerste jaarhelft 1989 met 30 procent toegenomen en wel tot fl. 40,4 miljoen, aldus het bedrijf. De produktiecapaciteit voor stenen is dit jaar uitgebreid door de verlenging van een van de twee tunnelovens. De produktie van stenen lag daardoor in juli en augustus op ongeveer de helft van de normale produktie. Mede hierdoor zal het resultaat over de tweede helft van dit jaar lager zijn dan over de eerste helft. Verwacht mag worden dat het resultaat over geheel 1990 nagenoeg overeen zal komen met dat van het voorgaande jaar (f. 3,7 miljoen). Het aantal aandelen is dit jaar door het keuzedividend met 11.468 gestegen tot 241.469 stuks.