'Gesloten centra voor afgewezen asielzoekers'

DEN HAAG, 12 sept. Staatssecretaris Kosto (justitie) overweegt een of meer gesloten asielzoekerscentra in te richten waar vreemdelingen die een 'duidelijk ongegrond asielverzoek' indienen de beslissing van de rechter over hun aanvraag moeten afwachten.

In een notitie die Kosto gisteravond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, schrijft hij dat 'de openbare orde in het geding is, nu dreigt dat veel asielzoekers niet meer kunnen worden opgevangen op een menswaardig niveau'.

Door de recente toestroom van asielzoekers uit Oost-Europa die voornamelijk op grond van economische en dus ongegronde redenen hun toevlucht tot Nederland zoeken, is er, volgens de staatssecretaris, door een groot tekort aan opvangplaatsen een onhoudbare situatie ontstaan.

Kosto zal dus doorgaan met het beleid van het eventueel opsluiten van asielzoekers, dat vorige maand voor het eerst werd toegepast toen Eindhoven te maken kreeg met een grote stroom Roemenen. Het beleid, waarbij asielzoekers vrijwel onmiddellijk horen of hun verzoek haalbaar is en bij een afwijzing de keuze krijgen om te vertrekken of in de cel het hoger beroep afwachten, is gebaseerd op een ruime interpretatie van de huidige Vreemdelingenwet.

Tot nu toe hebben rechtbanken zich verdeeld getoond over de toelaatbaarheid van die interpretatie. Nadat volgens een woordvoerder van Justitie afgelopen vrijdag de rechtbank in Breda het beleid van Justitie goedkeurde, is de stand tussen rechters die de nieuwe maatregelen al dan niet toelaatbaar achten, gelijk. Vier rechtbanken in Nederland hebben zich de laatste weken over Kosto's maatregel gebogen.

Kosto schrijft dat, indien rechters definitief zijn interpretatie van de Vreemdelingenwet afwijzen, hij een wetswijziging zal indienen die de algemene inbewaringstelling van 'ongegronde' asielverzoekers regelt. Vanmiddag werd hierover overleg gevoerd met de Tweede Kamer.

Het in het regeerakkoord afgesproken 'terughoudende beleid' ten aanzien van het toelaten van vreemdelingen, vereist volgens Kosto dat de huidige maatregelen worden voortgezet. 'De effectiviteit en geloofwaardigheid van dit restrictieve toelatingsbeleid staat of valt met de doeltreffendheid van het verwijderingsbeleid.' De staatssecretaris stelt in zijn notitie ook dat steeds meer vreemdelingen hun identiteit verborgen houden zodat het verwijderen naar het land van herkomst moeilijk wordt. Op dit moment zijn er 211 cellen waar vreemdelingen in bewaring kunnen worden gesteld in afwachting van hun verwijdering of in afwachting van een onderzoek naar hun identiteit. Een werkgroep van het ministerie heeft becijferd dat momenteel 310 cellen nodig zijn. Kosto overweegt naar aanleiding van die aanbeveling 'concrete maatregelen'. De Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland zegt de plannen van Kosto nog te bestuderen.