Geen vergunning golfbaan Ameland

DEN HAAG, 12 sept. De Raad van State heeft de vergunning voor de aanleg van een golfbaan op Ameland gisteren geschorst, op verzoek van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee en zes andere milieu-organisaties. De Waddenvereniging is tegen de plannen omdat de golfbaan zou worden aangelegd in voedselgebieden van roofvogels op het eiland. De gemeente Ameland wilde de golfbaan vlakbij hotel D'Amelander Kaap bij het duingebied inrichten. De aanleg van de golfbaan zou 3,5 miljoen gulden kosten.