'Extra winsten aardgas voor energiebesparing'

DEN HAAG, 12 sept. De extra inkomsten uit aardgas waarop de overheid volgend jaar dank zij de hogere olieprijzen mag rekenen, moeten worden besteed aan energiebesparing. Dit voorstel heeft de fractie van Groen Links vanmiddag in de Tweede Kamer op tafel gelegd bij de behandeling van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP). Zich baserend op berekeningen van het Centraal Planbureau schat Groen Links de hogere opbrengst van de aardgasverkoop voor het rijk op 1,15 miljard gulden. Dat geld, stelde het Tweede-Kamerlid Willems, moet niet worden gebruikt voor het dichten van allerlei gaten op de begroting, maar om energiebesparende maatregelen te subsidieren. Groen Links presenteerde dertien maatregelen (waaronder woningisolatie, investeringen in het openbaar vervoer en de recycling van kunststoffen) waarmee een totaalbedrag is gemoeid dat net zo hoog is als de geschatte extra aardgaswinst. Volgens de fractie kan daarmee een extra energiebesparing van 12 procent worden bereikt en een evengrote vermindering van de uitstoot van CO. Minister Alders (milieu) kreeg vanmiddag van een andere oppositiepartij, de VVD, te horen dat zij met zijn milieuplannen in hoofdlijnen instemt. Dat het huidige kabinet het NMP van de vorige coalitie heeft omgezet in een NMP-plus, heeft volgens het Kamerlid Te Veldhuis weinig betekenis. 'In feite wordt het VVD/CDA-beleid voortgezet, zonder noemenswaardige inhoudelijke wijzigingen.'

De VVD'er meende dat minister Alders en diens partij, de PvdA, op een aantal specifieke punten niet hun zin hebben gekregen in het kabinet. Te Veldhuis maakte de PvdA-minister een volgens eigen inschatting 'zuur' compliment: 'Minister Alders is na zijn overmoedige start realistischer geworden; realistischer dan zijn 'natuurlijke' achterban gewenst zal achten.' Bij de Kamer, die morgen verder gaat met de behandeling van het NMP, ligt een brief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg op tafel, waarin op basis van 'zeer grove schattingen' wordt gesteld dat een gezin volgend jaar gemiddeld 880 gulden extra kosten moet opbrengen als gevolg van milieu-maatregelen. Volgens het NMP zouden de kosten slechts 360 gulden bedragen. De extra kosten in de berekening van gemeenten en provincies worden veroorzaakt door hogere kosten voor de verwerking van afval, stijging van de prijs van drinkwater, stijging van de heffing krachtens de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater en toeneming van de rioleringsheffing.