Bush lovend over 'verbintenis' tegen agressie van Irak

WASHINGTON, 12 sept. De Amerikaanse president George Bush heeft gisteren in een rede voor het Congres hoog opgegeven van de 'nieuwe verbintenis van naties' die zich eensgezind tegen de agressie van de Iraakse leider Saddam Hussein verzetten. 'Wij zijn vandaag aangekomen op een uniek en buitengewoon moment', aldus de president in een rede tot een gecombineerde zitting van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. 'De crisis in de Perzische Golf, hoe ernstig ze ook is, biedt tevens een zeldzame gelegenheid om de kant uit te gaan van een historische periode van samenwerking.'

Een man als Saddam Hussein kan volgens hem niet niet langer gebruik maken van de rivaliteit van de supermogendheden.

Bush verzekerde Saddam Hussein dat de Amerikanen onverminderd aan hun doelstellingen zullen vasthouden. 'Laat niemand twijfelen aan de Amerikaanse geloofwaardigheid, geconfronteerd met tirannie. Laat niemand twijfelen aan ons uithoudingsvermogen. We zullen onze vrienden bijstaan. Op de een of andere manier moet de Iraakse leider deze fundamentele waarheid leren', stelde Bush. Hij voegde er aan toe dat de Verenigde Staten Irak niet zullen toestaan in Koeweit te blijven. 'Dat is geen dreigement of opschepperij, dat is gewoon zoals het zal gaan', verklaarde hij.

De president hield zijn rede om het Congres verslag te doen van zijn topontmoeting het afgelopen weekeinde met Sovjet-president Michail Gorbatsjov in de Finse hoofdstad Helsinki. Beide leiders toonden daar een grote mate van eensgezindsheid over de Golfcrisis. Bij binnenkomst onthaalden de senatoren en afgevaardigden Bush op een langdurig applaus.

Onder veel bijval verklaarde Bush dat de last van de militaire operatie in de Golf moest worden gedeeld. De leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, Richard Gephardt, drong er na afloop in het bijzonder bij Japan en West-Duitsland op aan een grotere bijdrage te leveren. 'Wanneer Bangladesh troepen stuurt om het kwaad te bestrijden, zouden onze machtige en welvarende bondgenoten dat ook moeten doen', meende hij.

Een andere Democraat, senator Edward Kennedy, noemde het 'enorm ontmoedigend' dat de Duitsers zo'n zeven miljard dollar uittrekken voor het vertrek van de Sovjet-troepen uit de DDR maar slechts weinig bijdragen aan de actie in de Golf. De Republikeinse senator William Cohen liet zich zeer geringschattend uit over het Japanse aanbod om een miljard dollar bij te dragen in de kosten. Volgens hem zou Japan veel meer moeten doen.

Uit opiniepeilingen blijkt dat ook de Amerikaanse bevolking nog steeds in grote meerderheid achter het beleid van de regering-Bush staat. Bij een peiling, die maandag werd gehouden, sprak 62 procent van de ondervraagden steun uit voor de volledige economische blokkade van Irak.

Ruim tweederde van de ondervraagden zei geen bezwaar te hebben tegen een eventuele bemiddelende rol van Sovjet-leider Gorbatsjov. Het dagblad The New York Times meldde in dit verband dat Bush in Helsinki de Sovjet-Unie had uitgenodigd om een grotere rol te spelen in het Midden-Oosten. (Reuter, AP, UPI)