'Bonn wil stop toelating Sovjet-joden tot DDR'

BERLIJN, 12 sept. - De Westduitse regering wil dat er een eind komt aan de toelating van joden uit de Sovjet-Unie tot de DDR. Helmute Berger, medewerkster voor vraagstukken betreffende buitenlanders bij de Oostduitse ministerraad, heeft dat gisteren in Berlijn verklaard.

Nadat de DDR-regering eerder dit jaar had besloten dat joden uit de Sovjet-Unie zich in de DDR mochten vestigen, hebben ongeveer 1500 emigranten van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Volgens Berger zijn nog enkele duizenden aanvragen in behandeling. Het betreft een bijzondere regeling waarbij de aanvragers een vestigingsvergunning krijgen. De DDR kent geen asielrecht.

Volgens Berger, die op een vergadering van de Oostduitse burgerbeweging 'Demokratie Jetzt' opriep tot actie voor het behoud van de toelatingsregeling, oefent Bonn toenemende druk uit op de Oostduitse autoriteiten de toelating voor Sovjet-joden volgens de huidige procedure nu al te beeindigen. De Bondsrepubliek kent overigens wel asielrecht. Door de toelating kent Berlijn, voor het eerst sinds de massamoord onder het nazi-regime, weer een joodse gemeenschap van enige omvang. Vijfhonderd van de Sovjet-emigranten vestigden zich in de hoofdstad van de DDR. De belangstelling zich ergens in Europa te vestigen is onder Sovjet-joden toegenomen sinds de Verenigde Staten vorig jaar de immigratiemogelijkheden voor deze groep drastisch beperkten. Voor die tijd gingen de meeste joodse Sovjet-emigranten, met een visum voor Israel op zak, naar de VS. In Israel zijn dit jaar al 90.000 Sovjet-joden aangekomen; het totale aantal immigranten in Israel sinds het begin van het jaar kwam gisteren op precies 100.000.