'Benzine-accijns voor milieu moet blijven'

UTRECHT, 12 sept. De verhoging van de benzine-accijns met 8 cent, als financieel instrument voor het milieubeleid, is een 'politieke keuze' waarop het kabinet niet mag terugkomen. Dat schrijft A. van den Biggelaar, directeur van de stichting Natuur en Milieu (SNM), in een brief aan minister Kok (financien). De opbrengst van de accijnsverhoging is bedoeld ter verbetering van het openbaar vervoer. Kok liet onlangs weten te willen vasthouden aan deze kabinetsmaatregel, maar geen bezwaar te hebben tegen een voorstel voor alternatieve financiering vanuit de Tweede Kamer als het financieringstekort niet toeneemt, meent Kok.

Volgens de directeur van SNM komt het openbaar-vervoerbeleid 'onder grote druk' te staan als de accijnsverhoging niet doorgaat. Daarnaast stelt hij dat de prijsverhoging een 'bescheiden bijdrage' levert aan het afremmen van het autogebruik, iets dat volgens Natuur en Milieu hard nodig is gezien de toestand van het milieu.

De brief aan Kok verwijst naar een brief die SNM zeer onlangs heeft gestuurd naar minister Andriessen (economische zaken). Hierin stelt Van den Biggelaar 'met genoegen' kennis te hebben genomen van de weigering van de bewindsman van EZ om een prijsbeschikking voor benzine af te kondigen. Konsumenten Kontakt had Andriessen hierom verzocht.

Volgens SNM heeft Andriessen met zijn weigering, en zijn aanmoediging zuiniger om te gaan met energie, gehandeld vanuit 'milieu-argumenten'.

Van den Biggelaar vraagt zich wel af hoe dit zich verhoudt tot eerdere uitspraken van de bewindsman over een energieheffing, iets waarvan Andriessen het nut niet inziet.

Natuur en Milieu is overigens voorstander van een nog veel verdergaande accijnsverhoging op brandstof. Benzine zou minstens een kwartje per liter duurder moeten worden. Een 'forse verdere verhoging' zou later noodzakelijk zijn.