Uitleg weigering advertentie geeist

ROTTERDAM, 11 sept. Staatssecretaris P. Bukman van economische zaken wil dat de uitgevers van de landelijke dagbladen (Dagbladunie, Perscombinatie en De Telegraaf) uiterlijk morgen aangeven waarom ze een advertentie van De Krant op Zondag hebben geweigerd. Bukman liet de uitgevers dit gisteren per express-brief weten, nadat P. Storms, uitgever van De Krant op Zondag, aan Economische Zaken vroeg de uitgevers te verplichten een advertentie van zijn krant op te nemen. Hij baseert zich hierbij op de Wet op de Economische Mededinging. Storms stelt dat 'nog nooit is vastgelegd dat een uitgever een advertentie mag weigeren'. Op grond van diezelfde wet vroeg Bukman gisteren de uitgevers aan te geven of hun gezamenlijke weigering is gestoeld op een onderlinge afspraak. De wet verplicht ondernemingen afspraken over onderlinge samenwerking openbaar te maken.

Geen van de uitgevers kon vanmorgen zeggen of en hoe ze op het verzoek van Bukman zullen ingaan. Volgens een woordvoerder van Economische Zaken zijn de uitgevers verplicht op de vragen van de staatssecretaris te reageren.

K. van der Zande van de Nederlandse Dagblad Pers (NDP) meent dat uitgevers 'uiteraard de mogelijkheid hebben een advertentie zonder opgaaf van reden te weigeren'.

Hij zegt 'niets te begrijpen' van de houding van Economische Zaken en noemt het 'volslagen onzin' dat er op dit punt sprake zou zijn van samenwerking van de uitgevers. Wel stelt hij vast dat er een gegroeide praktijk is niet bij de concurrentie te adverteren. Volgens Van der Zande is De Krant op Zondag vooral een concurrent op de advertentiemarkt.

Indien zou blijken dat de uitgevers de Wet op de Economische Mededinging hebben overtreden, kunnen ze volgens de woordvoerder van Economische Zaken alsnog worden verplicht de advertentie van de Krant op Zondag in hun dagbladen op te nemen.