Text Lite

Text Lite (zaktelexen en lichtkranten) heeft een buitengewone aandeelhoudersvergadering van deze week verplaatst naar 26 september. Dit houdt verband met een dan te bespreken alternatief voor een eerder aangekondigde onderhandse plaatsing van alle nog niet uitgegeven aandelen. Op de nieuwe agenda is nu ook het voorstel tot een claimemissie toegevoegd.

In februari van dit jaar bereikte het al jaren verliesgevende Text Lite een overeenkomst over een onderhandse plaatsing van 500.000 aandelen. De aandelen werden geplaatst bij een particuliere belegger, die niet aan het bedrijf is verbonden of iets te maken heeft met de bestaande aandeelhouders. Een groep aandeelhouders heeft haar belangen gedeponeerd bij Prudential Bache Securities.

De opbrengst van de emissie was bedoeld om de kosten van de herstructurering van het bedrijf te dekken. Text Lite wordt opgesplitst in drie zelfstandig functionerende werkmaatschappijen.

Het jongste voorstel tot een claimemissie is volgens Text Lite en Prudential Bache niet voortgekomen uit een protest van de oude aandeelhouders, die bij een onderhandse plaatsing niet aan bod komen. Bij een claimemissie krijgen zij voorrang om aandelen te kopen.

Het bestuur van de Amsterdamse effectenbeurs heeft de onderneming in december 1989 verbannen naar het niet-officiele gedeelte van de parallelmarkt. De toenmalige directie, de gebroeders Hommel, had aandelenopties uitgeoefend zonder beurs of beleggers op de hoogte te brengen van plaatsing of prijs. De publikatie van de jaarrekening van 1989 is uitgesteld tot de tweede helft van september 1990.