Staal Bankiers

De resultaten van Staal Bankiers zijn in het eerste halfjaar van 1990 sterk gedaald. De nettowinst zakte van fl.6,9 miljoen in de eerste zes maanden van 1989 naar fl.1,2 miljoen en het brutoresultaat van fl.10,2 miljoen naar fl.3,1 miljoen. De directie van Staal durft geen uitspraak te doen over het te behalen jaarresultaat. In 1989 noteerde de Vendex-dochter een jaarwinst van fl. 8 miljoen tegenover fl. 24,3 miljoen in het jaar ervoor. De inkomsten gingen in de eerste zes maanden van 1990 omlaag van fl.32,2 miljoen naar fl.24,8 miljoen. Het kostenniveau daalde licht tot fl.21,7 miljoen, tegenover fl.22 miljoen in 1989. De dotatie aan de stroppenpot kon met fl.0,4 miljoen worden verlaagd tot fl. 1,6 miljoen. Het balanstotaal bleef op fl.2,2 miljard. De kredietverlening nam toe van fl.1,2 miljard tot fl.1,3 miljard. Het aansprakelijke groepsvermogen van fl.217 miljoen bedraagt ongewijzigd 9,8 procent van het balanstotaal. De post liquide activa daalde van fl.952 miljoen naar fl.823 miljoen ultimo juni 1990. Binnen enkele maanden hopen Staal en eigenaar Vendex (79 procent) met de Belgische Bank Brussel Lambert (BBL) overeenstemming te bereiken over de verkoop van Vendex' belang in Staal.